Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Bedriftspresentasjon med Eika Gruppen

Av: Helene Stubberud Molberg

Velkommen til bedriftspresentasjon med Eika!

Denne presentasjonen er relevant for deg som ønsker å starte karrieren med å bygge teknisk kompetanse og programmere.

 

Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av blant annet 69 lokalbanker rundt om i Norge. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke disse selvstendige lokalbankene, ved å levere en komplett plattform for bankinfrastruktur; inkludert IT og betalingsformidling, samt et bredt spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester.

IT er et svært viktig strategisk satsingsområde for Eika Gruppen og vi har de siste årene bygget opp et kompetent og faglig sterkt IT miljø. Vi ønsker å utvide dette miljøet med unge hoder, og ha en god blanding av senior- og juniorutviklere, og ettersom hele 5 hybrider fra 2018-kullet nå er ansatt i Eika IT, ønsker vi å utvide miljøet med flere talenter fra  I&IKT. 

Vi er en ung organisasjon som har ambisiøse mål om å bli blant de beste på IT i finanssektoren. Vi mener vi kan nå dette målet ved kontinuerlig å jobbe med forbedringer, ha smidige og effektive prosesser samt å ta i bruk ny teknologi på en kontrollert og smart måte. Vår organisasjon karakteriseres av meget faglig dyktige kolleger, smidige og proaktive tankesett, samtidig som vi evner å opprettholde god kontroll og gode strukturer. I Eika IT kan du jobbe med hele spekteret av løsninger innenfor bransjen og raskt påvirke systemene vi utvikler. De aller fleste som jobber hos oss blir raskt involvert i det som skjer og får nøkkelroller. Eika IT vil presentere systemutvikling i Eika, minimalistisk teknisk arkitektur og fokusområder som sikkerhet og industristandarder. I tillegg vil årets sommerstudenter presentere sitt arbeid og sine erfaringer, og de nyansatte vil fortelle om sine inntrykk og oppgaver. Etter presentasjonen blir det bespisning og mingling og god stemning på Selma.

Vi vil gjennomføre speedintervjuer for sommerjobb og fast ansettelse dagen etter - sted og rom vil bli annonsert.