Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Hybridas 36. Generalforsamling

Kom på GenFors den 17. mars!

Av: Phillip Blindern Myhre

Hybridas Hovedstyre har den ære av å kalle inn til den 36. generalforsamlingen i vår historie!


Stillinger som lyses ut:
* Leder
* Nestleder
* Bedkomsjef
* Festivalus
* Prokomsjef

Vil også minne om at alle medlemmer kan komme med forslag til statuttendringer.

Disse må være sendt inn til styret senest to uker før generalforsamlingen, med andre ord innen 03.03.2021.

Forslag sendes til styret@hybrida.no

 

Endelig saksliste vil komme kort tid etter denne fristen, senest en uke før generalforsamlingen.
Trykk "SKAL" på facebook-eventet i god tid så vi har en viss kontroll på hvor mange som kommer!

Link til arrangementet


!OBS!Husk at man må være medlem for å ha stemmerett. For dere som ikke har betalt medlemskontingenten vil dette være mulig å gjøre på "genforset" mellom 16.15-16.30.

Kontingenten ligger på 200 NOK, i tillegg kan dere kjøpe Hybridas iøyenfallende medlemsmedalje for 50 NOK.