Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Workshop med BEKK

Av: Oscar Timm Marcussen

Velkommen til Intro til Data workshop med Bekk!🎉

I denne workshopen skal vi jobbe hands-on med det meste datasfæren har å by på. Vi skal bli kjent med de ulike rollene innen fagområdet, typiske arbeidsoppgaver og utfordringer man kan møte på. I rollen som dataingeniører skal vi hente inn, kvalitetssikre og transformere data for videre analyse. Videre skal vi prøve oss som dataanalytikere for å forstå hvilken verdi innsikt gjennom stordata kan gi, og typiske fallgruver man kan gå i. Etter det faglige opplegget tar vi turen til Koh i Nor i Midtbyen for god mat og drikke ut over kvelden.

 

Litt om oss👋

Bekk er et konsulentselskap med 553 ansatte. En gjeng teknologer, designere og rådgivere som liker å løse problemer. Hvordan vi løser dem varierer, men fellesnevneren er alltid den samme: folk med ulik bakgrunn og kompetanse tenker sammen, utfyller hverandre, utfordrer hverandre og de vi jobber med. Vi tror et inkluderende miljø som bringer frem det beste i folk, faglig og sosialt, er et bra sted å jobbe. Vi mener at vi presterer bedre i team enn alene, og at faglig utvikling er noe vi gjør sammen, ikke på egen hånd. Du finner oss ytterst på Vippetangen i Oslo og langs Nidelva i Trondheim!