Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Smartgrid-dagen 2018: Digital energi

Av: Jonas Jam

Smartgrid-dagen 2018: Digital energi
Dagens strømnett er inne i en rivende utvikling, og elkraft blir stadig mer avhengig av IKT-systemer for å svare på nye behov. Smartgrid er fagfeltet som binder sammen elkraft og IKT. Onsdag 28. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til Smartgrid-dagen 2018, hvor du blant annet får høre om bruk av kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data. Hvilke muligheter og utfordringer møter vi som forbrukere og ingeniører i framtiden?

Program

Dato: 28. februar 2018 kl. 16:15-19:00

Sted: KJL2, Kjelhuset. NTNU Gløshaugen

16:15-16:35

Introduksjon og aktualisering

Grete Coldevin, The Norwegian Smartgrid Centre

o   Velkommen

o   Hva er smartgrids?

16:35-16:55

Droner og kunstig intelligens

Erik Åsberg, eSmart Systems

o   Bruk av droner og kunstig intelligens for vedlikehold og beredskap i nettdrift

16:55-17:05

Kaffepause

17:05-17:25

Digitale tvillinger som en del av kraftbransjen

Martin Hasle, Fedem Technology

o   Hva er digitale tvillinger, og hvorfor trenger vi dem?

o   Digitale tvillinger, i vinden?

17:25-17:45

Hvorfor er Data Science viktig for kraftsystemet?

Boye Annfelt Høverstad, Statnett

o   Bruk av big data og maskinlæring i prosjekter hos Statnett

17:45-18:05

Cyber security i kraftnettet og samfunnet

Martin Gilje Jaatun, SINTEF Digital

o   Sårbarhet med et IKT-avhengig kraftsystem

18:05-18:15

Kaffepause

18:15-18:35

Innovasjon i kraftmarkedet – i krysset mellom marked, teknologi og energi

Victoria Fearnley Landmark, ENFO

  • Kan vi løse utfordringer i kraftsystemet ved å etablere en markedsplass for lokal fleksibilitet?
  • Hva må til av nye forretningsmodeller og tjenester til sluttbruker?

18:35-18:55

Refleksjon og diskusjon: Er IKT og elkraft-studentene godt nok koblet på NTNU?

Ole Morten Midtgård og Vijay Venu Vadlamudi, NTNU

18:55-19:00

Statnett: Sommerprosjektet KUBE

19:00

Tapas i Kjelkantina

 

Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 28. februar arrangerer Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett “Smartgrid-dagen” med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. Smartgrids er kort forklart digitaliseringen av strømnettet. Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren og økt samspill med kundene, mens trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan begrense utnyttelsen. Seminaret varer fra kl. 16.15-19.00, det serveres kaffe, og avsluttes med god mat og drikke. 

Foredragsholderne er fra selskaper som daglig jobber med spennende utviklingsprosjekter i bransjen. du får blant annet høre om hvordan kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data muliggjør automatisering og verdiskaping i bransjen. Du får også høre hvilke muligheter og utfordringer dette gir oss som forbrukere og ingeniører i framtiden.

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb, prosjekt eller masteroppgave?

Vi  får flere plasser dersom det er mange på venteliste. 

Lurer du på noe? Kontakt Jonas Jam på Messenger eller send mail direkte til: Thomasberg.Jorgensen@smartgrids.no