Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Hybridas 39. Generalforsamling

Velkommen til Hybridas 39. Generalforsamling

Hybridas styre har gleden av å kalle inn til linjeforeningens 39. generalforsamling!
Dato: 3. november
Tidspunkt: 16:15
Sted: R1, Realfagsbygget
 

I den anledning vil det lyses ut flere stillinger:

  • Skattmester (Styrestilling, ansvarlig for Hybridas økonomi)
  • Vevsjef (Styrestilling, leder av Vevkomiteen)
  • Jentekomitésjef (Styrestilling, leder av Jentekomiteen)
  • Redaktør (Leder av Redaksjonen)
  • Kjellersjef (Leder av Kjellerkomiteen)
  • Kontorsjef (Leder av Kontorkomiteen)
Alle som er medlemmer i Hybrida kan stille til overnevnte stillinger. For å stille til Jentekomitésjef må man være jente, jf. § 8.3.
Generalforsamlingen er Hybridas øverste organ, hvilket vil si at det er her man tar opp de viktigste sakene som angår linjeforeningen og dens medlemmer. På generalforsamlingen blir viktige beslutninger tatt demokratisk av Hybridas medlemmer, blant annet godkjenning av budsjett og statuttendringer. Du kan lese mer om generalforsamlingens oppgaver i § 7 i statuttene.
Det oppfordres til at ALLE studenter ved I&IKT møter. For å ha stemmerett må man være medlem av Hybrida (betalt medlemskontingent).
Usikker på om du er medlem? Sjekk https://hybrida.no/hybrid/studenter
Bli medlem? Betal 200 til 0539.26.44840.
Har du betalt, men ikke står oppført som medlem her? Ta kontakt med skattmester (Victor Norris).
Alle Hybridas medlemmer kan sende inn saker, forslag til statuttendringer og forslag til budsjettendringer frem til to uker før generalforsamlingen (20.10.2022). Ta deg tid til å lese gjennom statuttene, budsjettsforslag, samt tenke over saker du vil ha fremlagt på generalforsamlingen. Endelig saksliste og dagsorden vil blir sent ut senest én uke før generalforsamlingen (27.10.2022).
Kontaktinfo:
-Forslag til endringer sendes til: styret@hybrida.no
-Spørsmål om budsjett sendes til: skattmester@hybrida.no (Victor Norris)
-Generelle henvendelser sendes til: leder@hybrida.no (Tinus Alsos)
På generalforsamlingen vil det bli servert rikelig med pizza, kake og kaffe. Etter generalforsamlingen vil det være etterfest for å feire de nyvalgte. Trykk "SKAL" på Facebook-arrangementet om du kommer:
Det vil også bli utdelt en hyggelig overraskelse til medlemmer som møter opp som dere garantert vil like;)
Vel møtt!