Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Bedrift

Bedriftskontakt

Hybrida Bedriftskomite har ansvaret for kontakten med bedrifter for sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT) ved NTNU. Komiteen ble etablert for å formidle informasjon til bedrifter vedrørende studieprogrammet og hvilken kompetanse våre studenter innehar. Formålet til bedriftskomiteen er å hjelpe studentene ved studieprogrammet med prosjektoppgaver, hovedoppgaver, sommerjobber og fast ansettelse. I tillegg kan bedriftsbesøk, ekskursjoner og temakvelder gi bedrifter og studenter mulighet til å skape nettverk.

Arrangementer av denne typen krever samarbeid fra bedrifter. Hvis dere kan bidra, kontakt oss gjerne via bedrift@hybrida.no. For en komplett liste med Hybrida Bedriftkomités oppgaver og gjøremål, se våre statutter.

Kontaktinformasjon

Mail til bedriftskomiteen: bedrift@hybrida.no

Annen kontaktinformasjon: Kontakt oss

Bedriftsbesøk:

Et bedriftsbesøk går i hovedsak ut på at bedriften besøker NTNU for å presentere seg for studentene. Et typisk bedriftsbesøk innebærer først og fremst en presentasjon der bedriften holder foredrag for utvalgte studenter. I tillegg er det vanlig med påfølgende bespisning, og mange bedrifter velger å ha jobbsamtaler/intervjuer tilknyttet besøket.

Hensikten med besøket er først og fremst rekruttering, men et bedriftsbesøk gir også god markedsføring mot kommende sivilingeniører. Hybrida BedKom tar seg av all praktisk organisering, så dere trenger kun å møte opp forberedt med presentasjon!

Presentasjon:

Presentasjonen varer vanligvis i én skoletime (45 minutter) og avholdes oftest i auditorium. Her er de fleste audiovisuelle hjelpemidler tilgjengelig (PC/projektor, mikrofoner, overhead osv), og dersom dere har spesielle ønsker vil man selvsagt forsøke å etterkomme disse. De fleste presentasjoner begynner 17:15 eller 18:15, da det passer godt med timeplanen til de fleste av studentene.

Bespisning:

De aller fleste bedrifter velger å spandere mat og drikke etter presentasjonen. Her har vi flere samarbeidspartnere og kan blant annet tilby rimelige alternativer fra SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim), som holder til på Gløshaugen. Noen bedrifter ønsker fri bar, andre vil ha et fast antall enheter i form av drikkebonger. Bespisningen gir bedriften en fin mulighet til å snakke direkte med studentene i uformelle omgivelser. Det er ofte i den forbindelse interesserte melder seg på til jobbsamtaler.

Tips:

Dette er tips basert på tilbakemeldinger vi har fått fra studenter over flere år:

  • Husk at dere snakker med I&IKT-studenter. Ikke vær redd for å bruke fagbegreper de burde kjenne til.
  • Forsøk å skille dere ut fra andre bedrifter. Hva er det som gjør nettopp dere til den mest attraktive arbeidsgiveren?
  • Fokuser på hvordan det er å arbeide i deres bedrift sosialt, arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, utfordringer. Vis gjerne bilder fra arbeidsplassen.
  • Organisasjonsinndeling, økonomi og administrasjon er ofte mindre interessant når det kommer til å velge jobb. Forsøk å legg mindre vekt på dette enn de overnevnte punkter.
  • Begrens presentasjonen til 45 minutter.
  • Ta med en nyutdannet sivilingeniør fra NTNU, samt en fra HR.
  • Still med flere personer, slik at det er enklere å komme i kontakt med dere under bespisningen.

Priser:

Hybrida BedKom tar et honorar for en full bedriftspresentasjon som holdes for et utvalg av klassetrinnene ved studiet. Dette inkluderer PR-kostnader og liknende. Mat og drikke kommer i tillegg. Priser fra ulike leverandører fåes ved forespørsel. Hvis bedriften ønsker en presentasjon for mindre grupper innenfor I & IKT (typisk en av spesialiseringene), kan dette selvsagt ordnes etter avtale.

Stillingsannonser:

På hybrida sin nettside kan bedrifter også legge ut aktuelle stillingsutlysninger for kr 500.
Siden for stillingsutlysninger finner man her: Stillingsutlysninger

Statutter

PDF