Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Tillitsvalgte


Programtillitsvalgte (ITVer):

ITVene skal ivareta studentenes interesser og er fremste representant for studentene ved studieprogrammet og opp mot studieprogrammet ledelse. ITVene er:

• Sigurd Spildrejorde (4. klasse): sigurdsp@stud.ntnu.no

• Erik Bækkevold Slåstad (3. klasse): erikbsl@stud.ntnu.no

Det er også mulig å sende mail til oss på iogikt@sr-iv.no

Klassetillitsvalgte (KTVer):

KTVene er i hovedsak kontaktperson for studentene i sin klasse. Som KTV skal man være tilgengelig for den enkelte student og hjelpe han/henne med problemer som angår studiet og klassesituasjonen, evt. henvise videre til instanser som kan gi hjelp. KTVene er:

1. Klasse

• Kaja Erfjord: kajaerf@stud.ntnu.no

• Simon Engebu: simonen@stud.ntnu.no

2. Klasse

• Øyvind Anders Myrset Syversen: oasyvers@stud.ntnu.no

• Erik Bækkevold Slåstad: erikbsl@stud.ntnu.no

3. Klasse

• Jakob Drage Roti: jakobdr@stud.ntnu.no

• Marianne Pettersen: marpet@stud.ntnu.no

4. Klasse

• Torstein Solberg: torstsol@stud.ntnu.no

• Martin Amaral Halseide: martahal@stud.ntnu.no

5. Klasse

• Jonas Jam: jonasvja@stud.ntnu.no

• Kari Meling Johannessen: karimj@stud.ntnu.no

ITV

Formålet med programtillitsvalgte (ITV)

ITV skal ivareta studentenes interesser og er fremste representant for studentene ved studieprogrammet og opp mot studieprogrammets ledelse.

Hvem er vi?

Sigurd Spildrejorde (4. klasse)


Erik Bækkevold Slåstad (3. klasse)


Arbeidsoppgaver:

Kontakt med studentdemokratiet:
• ITV skal ha dialog med KTVer eller tilsvarende og de Studenttillitsvalgte ved fakultetet.
• ITV skal arrangere møter med KTVer (anslagsvis 1 i semesteret).
• ITV skal møte på studentrådsmøtene (opptil hver mandag).
• ITV skal holde allmøte minst en gang per semester.
• ITV kan møte på Studenttingets møter.
• ITV skal delta på seminarer som blir holdt i regi av Studentrådet.
Kontakt med studieprogrammet:
• Møte på møtene i Studieprogramutvalget.
• Møte på møtene i Studieprogramrådet.
• Avtroppende ITV må sørge for forsvarlig overlapp og opplæring av ny ITV.


Hvor finner du oss?

Studentrådskontoret i andre etasje på Gamle Fysikk. Eller på mail iogikt@sr-iv.no


Når har vi kontortid?

Vi befinner oss på Studentrådskontoret hver tirsdag mellom klokken 10.15 og 12.00. Vi svarer også på mail!
Myndighet
ITV er valgt av allmøtet ved Studieprogrammet og representerer studentene ved studieprogrammet mellom allmøtene. ITV sitter i et år av gangen.
Det viktigste er: Er det noe du ikke er fornøyd med i din studiehverdag eller ønsker noen å snakke med, så kom til oss!


KTV

Formålet med klassetillitsvalgt (KTV)

KTV er i hovedsak kontaktperson for studentene i sin klasse. Som KTV skal du være tilgjengelig for den enkelte student og hjelpe hen med problemer som angår studiet og klassesituasjonen, evt. henvise videre til instanser som kan gi hjelp. Det er KTV sin oppgave å ta opp saker som angår klassen internt, enten dette er rettet mot faglærer eller klassen i sin helhet.


Arbeidsoppgaver:

Skal møte på de møter ITV arrangerer (anslagsvis 1 i semesteret). Møte på allmøte i studieprogrammet. Informere klassen når det er allmøte, og gjerne "blæste" litt. KTV skal engasjere seg i kvalitetssikringen av fagene som klassen har. KTV skal sjekke ut at det opprettes referansegrupper i alle obligatoriske fag i de tre første årstrinn av studieprogrammet. Hvis referansegruppe ikke opprettes innen rimelig tid etter semesterstart skal dette meldes videre til ITV. Delta på møtet som arrangeres for alle KTVer en gang i semesteret i regi av ITVene. Rapportere eventuelle klagesaker som angår det berørte årstrinnet til ITVene


Myndighet

KTV er valgt av allmøtet i klassen og representerer studentene i klassen mellom allmøtene. De er i utgangspunktet valgt for et år av gangen, men er selv ansvarlig å avholde nyvalg, anslagsvis hver høst, når de selv har sittet et år. Det er mulig, og ønskelig, at de selv stiller til gjenvalg. Når ITV har sendt ut påminnelse om dette etter sommerferien, forventes det at valg holdes, og hvis ikke ITV får tilbakemelding om valg, antas det at KTV fortsetter et år til.