Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Styret

Hovedstyret er ansvarlig for den daglige driften av linjeforeningen, og er dermed et styringsorgan for de forskjellige komiteene og deres anliggende.


Leder

Tinus Alsos

Vår ærede leder. Har det overordnede ansvaret i Hybrida, og er rett og slett helt sjef.


Nestleder

Tuva G. Natvig

"Samarbeider" med lederen om det organisatoriske og administrative ansvaret i styret.


Skattmester

Victor W. T. Norris

Ansvaret for pengestrømmen inn og, selvfølgelig mest, ut. Driver i følge pålitelige kilder ikke med underslag.


Festivalus

Vilde Brandal Avlesbug

Ansvaret for det som blir arrangert av fester, turer og en hel rekke andre festlige og koselige arrangementer.


Bedriftskomitésjef

Erlend Nygaard Kristiansen

Fikser og ordner med profileringen av linja og linjeforeningen utad til bedrifter og næringslivet. Sørger for at vi får de saftigste jobbene.


Vevsjef

Christian Grøttveit Kartveit

Har ansvaret for utvikling og drift av nettsidene og HybridLAN, samt informasjonsflyten i linjeforeningen.


Jentekomitésjef

Kaia Storaker Skogmo

Sjef for jentekomiteen, eller chicas united som det kalles i spania. Sørger for at damene oppfører seg i henhold til forskriftene.


Prokomsjef

Louis Linnerud

Ansvarlig for promoteringen av linjen, linjeforeningen og alle arrangementene våre.