Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Styret

Hovedstyret er ansvarlig for den daglige driften av linjeforeningen, og er dermed et styringsorgan for de forskjellige komiteene og deres anliggende.

Øyvind Anders Myrset Syversen


Leder

Vår ærede leder. Har det overordnede ansvaret i Hybrida, og er rett og slett helt sjef.

Anna Forfang Bjørnstad


Nestleder

"Samarbeider" med lederen om det organisatoriske og administrative ansvaret i styret.

Jenny Marie Rolander


Skattmester

Ansvaret for pengestrømmen inn og, selvfølgelig mest, ut. Driver i følge pålitelige kilder ikke med underslag.

Phillip Blindern Myhre


Festivalus

Ansvaret for det som blir arrangert av fester, turer og en hel rekke andre festlige og koselige arrangementer.

Sigurd Skatvedt


Bedriftskomitésjef

Fikser og ordner med profileringen av linja og linjeforeningen utad til bedrifter og næringslivet. Sørger for at vi får de saftigste jobbene.

Jon Henrik Rennan


Vevsjef

Har ansvaret for utvikling og drift av nettsidene og HybridLAN, samt informasjonsflyten i linjeforeningen.

Johanne Glende


Jentekomitésjef

Sjef for jentekomiteen, eller chicas united som det kalles i spania. Sørger for at damene oppfører seg i henhold til forskriftene.

Anne Høgdahl Skjærseth


Prokomsjef

Ansvarlig for promoteringen av linjen, linjeforeningen og alle arrangementene våre.