Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Styret

Hovedstyret er ansvarlig for den daglige driften av linjeforeningen, og er dermed et styringsorgan for de forskjellige komiteene og deres anliggende.


Leder

Sebastian Sandal

Vår ærede leder. Har det overordnede ansvaret i Hybrida, og er rett og slett helt sjef.


Nestleder

Halvard Eidem

"Samarbeider" med lederen om det organisatoriske og administrative ansvaret i styret.


Skattmester

Oda Sjaavik

Ansvaret for pengestrømmen inn og, selvfølgelig mest, ut. Driver i følge pålitelige kilder ikke med underslag.


Driftskontakt

Tiril Bjørge

Kontakter angående drift, og driver kontakt mellom driftskomiteene og styret. Ellers ansvarlig for daglig drift av linjeforeningen.


Sosialkontakt

Gabrielle Forsberg Sommerfelt

Ansvaret for samarbeid mellom sosialkomiteene. Aka sørger for at enhver hybrid har noe å drive med.


Koordinator

Martin "Blücher" Halleraker

Ansvarlig for å følge opp interessegrupper, gjenger og midlertidige arrangementsspesifikke grupper.