Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Hybridas komiteer:

Foreningens komiteer er underlagt styret og utøver sammen kjernen av Hybridas virke. Medlemmer i komiteene utnevnes ved behov av komiteens leder i samråd med styret. Komiteene konstituerer selv en leder og en nestleder som fungerer som leders stedfortreder.


Totalt er det ti komiteer som er vedvarende og underlagt Hybrida:
  • Arrangementkomiteen.
  • Bedriftskomiteen.
  • Jentekomiteen.
  • Promoteringskomiteen.
  • Redaksjonen (Updatek).
  • Vevkomiteen.
  • Kontorkomiteen.
  • Kjellerkomiteen.
  • Turingen.
  • Fagkomiteen

I tillegg er det flere komiteer som varer over kortere perioder.

Les mer om de enkelte komiteene i sidebaren til venstre.

Arrangementskomiteen (Arrkom)

ArrKom, ledet av Festivalus, er ansvarlig for organisering og gjennomføring av linjeforeningens sosiale arrangementer og tilstelninger. Hybrida har en rekke tradisjonelle arrangementer som ArrKom organiserer. Dette varierer fra månedlig quiz og lånepils, til storstilte gallaer som immatrikuleringsball og nyttårsball. ArrKom bestemmer også hva slags nye arrangementer som skal avholdes i løpet av året.

Kontaktperson: Helene Wiik

Bedriftskomiteen (Bedkom)

BedKom er Hybridas mellomledd til næringslivet og har ansvaret for å opprettholde kontakt med bedrifter. BedKom skal profilere studieprogrammet opp mot næringsliv, ta imot henvendelser fra bedrifter, opprette kontakt med nye bedrifter og videreformidle stillingsutlysninger. I hovedsak arrangerer BedKom bedriftspresentasjoner slik at bedriftene får et talerør til studentene. Bedriftene holder en presentasjon om seg selv der de forteller hva de gjør og hva de står for, før de serverer mat til studentene. Det er BedKom som står for det meste av Hybridas inntekt.

Kontaktperson: Elise Mustad

Jentekomiteen (Jentekom)

JenteKom har ansvaret for det sosiale miljøet blant jentene på linja, kalt Ladybugs. Det arrangeres store og små arrangementer, deriblandt rekekveld, tapaskveld, paint and sip, cocktailaften, gruppetrening/aktiviteter, lunsjer, grilling og turer. JenteKom jobber for å styrke jentemiljøet og åpne for å bli kjent på tvers av trinn.

Kontaktperson: Marie Haug Laukeland

Promoteringskomiteen (Prokom)

ProKom er komiteen som drifter Hybridas sosiale medier, og som er ansvarlig for promoteringen av linjeforeningens aktiviteter. Komiteen består av en kreativ gjeng som lager innhold i form av bilde og video, til kommende arrangementer som skjer i Hybrida. Prokom er også ansvarlig for linjens interne og eksterne rekruttering.

Kontaktperson: Amanda Tofthagen

Redaksjonen (Updatek)

Redaksjonen er ansvarlig for å gi ut linjeforeningsavisen Updatek. Redaksjonen består av journalister, illustratører, fotografer, korrekturlesere, layoutmedarbeidere og en redaktør som formidler det som foregår på linja. Redaksjonen sørger for å trykke og dele ut linjeavisa og lage en digital versjon.

Kontaktperson: Anders Fangel

Vevkomiteen (Vevkom)

Ledes av Vevsjef og er ansvarlig for å utvikle og drifte hjemmesiden til linjeforeningen, samt arrangere HybridLAN hvert semester.

Kontaktperson: Clay "GP" Heggestad

Kontorkomiteen (Kontorkom)

KontorKomiteen har ansvar for å drifte kontoret og ivareta linjens identitetsarealer på campus. Komiteen arrangerer blant annet vaffelfredag og har gåter på kontoret.

Kontaktperson: Steinar Stuestøl

Kjellerkomiteen (Kjellerkom)

Si hei til Hybridas mest kødne komité! Her finner du folk som blir venner for livet, mye engasjement og lite selvhøytidelighet. Vi er ansvarlig for å drive Hybridas egne bar, HyBerTi, i samarbeid med Berg og Timini, og holder både åpne og lukkede arrangementer på kjelleren gjennom semesteret. Det viktigste vi gjør er å sørge for stabil alkoholtilførsel til alle Hybridas griffebarn, og ikke minst holde stemningen på linja oppe på et generelt godt nivå. Som vi pleier å si: “fester først og fremst, driver en bar på si”.

Kontaktperson: Ingerid Bergh Johansen

Turingen

Turingen er Hybridas aktivitetskomite og har ansvar for de aktive arrangementene for linjeforeningen. Denne turglade gjengen arrangerer blant annet randoturer, fjellturer, surfeturer, buldrekvelder og Hybrida 5K.

Kontaktperson: Lea Songe

Fagkomiteen (Fagkom)

Fagkom er ansvarlig for organisering, planlegging og gjennomføring av faglige arrangementer.

Kontaktperson: Sofie SimonsenStåpels

Ståpels er Hybrida sitt helt egne linjeforeningsband. De sørger for god stemning på flere av linjeforeningens arrangementer og spiller musikk du garantert kan synge med på. Bandet er en gjeng hybrider på tvers av flere årstrinn og er alltid på utkikk etter nye talenter.

Kontaktperson: Kasper Granaasen

Fadderkomiteen (Fadderkom)

Ledes av Faddersjef. Faddersjef utnevnes av styret og forrige Faddersjef i løpet av høstsemesteret og resterende medlemmer i komiteen utnevnes av styret samt forrige og nåværende Faddersjef og har sitt virke frem til en ny FadderKom er opprettet. Komiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderperioden. Komiteen er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av De Årlige Prøvelsene, med bistand fra VAGO.

Kontaktperson: Trym Lyngstad

eXusKol (Exoduskollegiet)

Består av styremedlemmer i tidsrommet fra de avtrer sin stilling frem til neste generalforsamling. Medlemmene her er ansvarlige for oppfølging av de nye styremedlemmene og kan bistå nyvalgte styremedlemmer med sin erfaring.

PangKol (Pensjonistkollegiet)

Består av tidligere styremedlemmer som fortsatt går på studieprogrammet. Komiteen er tilgjengelig for konsultasjoner fra styret ved behov.

XKom (Ekskursjonskomiteen)

Er ansvarlig for organisering, planlegging og gjennomføring av ekskursjonen. KTVene er ansvarlig for å opprette X-kol. Dette skal skje i løpet av høstsemesteret halvannet år før selve ekskursjonen.

Kontaktperson: Tirza Håbrekke

AvKom (Avproletariseringskomiteen)

Formålet med komiteen er å sikre at femteklassestudentene får en verdig avslutning på studietiden. Dette gjøres gjennom eksempelvis avslutningsfester og viktigst ved at det blir arrangert en seremoniell begivenhet når masteroppgavene er levert.