Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Hybridas komiteer:

Hybridas komiteer er underlagt styret. Medlemmer i komiteene tas opp ved behov av komiteens leder, vanligvis

etter studiestart hver høst. Komitelederne velges på Hybridas generalforsamling.

Hybridas komiteer er underlagt styret, og sørger for at hjulene går rundt. Blant oppgavene til komiteene er å arrangere sosiale arrangementer, komme i kontakt med bedrifter, drifte og utvikle nettsiden og skrive og utforme linjeforeningens avis.

Medlemmer i komiteene tas opp ved behov av komiteens leder, vanligvis etter studiestart hver høst. Komitelederne velges på Hybridas generalforsamling gjennom valg av foreningens medlemmer.

Totalt er det seks komiteer som er vedvarende og underlagt Hybrida:

  • Arrangementkomiteen.
  • Bedriftskomiteen.
  • Jentekomiteen.
  • Promoteringskomiteen.
  • Redaksjonen (Updatek).
  • Vevkomiteen.
  • Kontorkomiteen.

I tillegg er det flere komiteer som varer over perioder og interessegrupper med opphav i Hybrida.

Les mer om de enkelte komiteene i sidebaren til høyre.

Arrangementskomiteen (ArrKom)

ArrKom, ledet av Festivalus, er ansvarlig for organisering og gjennomføring av linjeforeningens sosiale arrangementer og tilstelninger. Hybrida har en rekke tradisjonelle arrangementer som ArrKom organiserer. Dette varierer fra månedlig quiz og lånepils, til storstilte gallaer som immatrikuleringsball og nyttårsball. ArrKom bestemmer også hva slags nye arrangementer som skal avholdes i løpet av året.

Kontaktperson: Oda Marie Colquhoun

Bedriftskomiteen (BedKom)

BedKom er Hybridas mellomledd til næringslivet og har ansvaret for å opprettholde kontakt med bedrifter. BedKom skal profilere studieprogrammet opp mot næringsliv, ta imot henvendelser fra bedrifter, opprette kontakt med nye bedrifter og videreformidle stillingsutlysninger. I hovedsak arrangerer BedKom bedriftspresentasjoner slik at bedriftene får et talerør til studentene. Bedriftene holder en presentasjon om seg selv der de forteller hva de gjør og hva de står for, før de serverer mat til studentene. Det er BedKom som står for det meste av Hybridas inntekt.

Kontaktperson: Maria Berglund Rasmussen

Jentekomiteen (JenteKom)

JenteKom har ansvaret for det sosiale miljøet blant jentene på linja, kalt Ladybugs. Hvert semester arrangeres det rekekveld, tapaskveld og cocktailaften, samt kafekvelder, frokost, lazertag og turer. JenteKom jobber for å styrke jentemiljøet og åpne for å bli kjent på tvers av trinn.

Kontaktperson: Hedvig Skorge

Promoteringskomiteen (ProKom)

ProKom er komitéen som sørger for at du vet hva og når ting skjer i regi av linjeforeningen. De er ansvarlig for intern og ekstern rekruttering. Komitéen består av en kreativ gjeng som lager videoer til kommende arrangementer og drifter sosiale medier.

Kontaktperson: Iver Sten Gustavsen

Redaksjonen (Updatek)

Redaksjonen er ansvarlig for å gi ut linjeforeningsavisen Updatek. Redaksjonen består av journalister, illustratører, fotografer, korrekturlesere, layoutmedarbeidere og en redaktør som formidler det som foregår på linja. Redaksjonen sørger for å trykke og dele ut linjeavisa og lage en digital versjon.

Kontaktperson: Helena Rebo

Vevkomiteen (VevKom)

VevKom har i hovedsak ansvar for å utvikle og drifte hjemmesiden til Hybrida og ordne andre dataorienterte ting linja har behov for. VevKom arrangerer også HybridLAN hvert semester.

Kontaktperson: Torje Andreas Rolfsen

Kontorkomiteen (Kontorkom)

KontorKomiteen har ansvar for å drifte kontoret og ivareta linjens identitetsarealer på campus. Komiteen arrangerer blant annet vaffelfredag og har gåter på kontoret.

Kontaktperson:Ståpels

Ståpels er linjeforeningsbandet til hybrida. Sangene er veldig varierte, men er dominert av 90-tallets store slagere. De spiller blant annet på noen av festene for linja, og de lager alltid god stemning da du er garantert å få høre sanger du kan. Bandet består av medlem- mer fra ulike årstrinn, og prøver å la det forbli slik.

FadderKomiteen (FadderKom)

FadderKom har ansvaret for planlegging og gjennomføring av fadderperioden samt De Årlige Prøvelsene, opptaket til Hybrida. Faddersjef og medlemmer i komiteen utnevnes av styret på våren og har sitt virke frem til fadderperioden er avsluttet i august. FadderKom ledes av Festivalus i samråd med fadderskjefen.

eXusKom

Består av styremedlemmer i tidsrommet fra de avtreder sin stilling frem til neste generalforsamling. Medlemmene her er ansvarlig for oppfølging av de nye styremedlemmene og kan bistå nyvalgte styremedlemmer med sin erfaring.

Pangkom

Består av tidligere styremedlemmer som fortsatt går på studieprogrammet. Komiteen er tilgjengelig for konsultasjoner fra styret ved behov.

X-kom

X-kom er ansvarlig for organisering, planlegging og gjennomføring av ekskursjonen. Nestleder i Hybrida er ansvarlig for å opprette X-kom. Dette skal skje i løpet av høstsemesteret halvannet år før selve ekskursjonen.

Avproletariseringskomiteen (AvKom)

Formålet med komiteen er å forsikre at femteklassestudentene får en verdig avslutning på studietiden. Dette gjøres gjennom eksempelvis avslutningsfester og ved at det blir arrangert en seremoniell begivenhet når masteroppgavene er levert.