Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Hybridas komiteer:

Hybridas komiteer er underlagt styret. Medlemmer i komiteene tas opp ved behov av komiteens leder, vanligvis

etter studiestart hver høst. Komitelederne velges på Hybridas generalforsamling.

Hybridas komiteer er underlagt styret, og sørger for at hjulene går rundt. Blant oppgavene til komiteene er å arrangere sosiale arrangementer, komme i kontakt med bedrifter, drifte og utvikle nettsiden og skrive og utforme linjeforeningens avis.

Medlemmer i komiteene tas opp ved behov av komiteens leder, vanligvis etter studiestart hver høst. Komitelederne velges på Hybridas generalforsamling gjennom valg av foreningens medlemmer.

Totalt er det åtte komiteer som er vedvarende og underlagt Hybrida:

  • Arrangementkomiteen.
  • Bedriftskomiteen.
  • Jentekomiteen.
  • Promoteringskomiteen.
  • Redaksjonen (Updatek).
  • Vevkomiteen.
  • Kontorkomiteen.
  • Kjellerkomiteen

I tillegg er det flere komiteer som varer over perioder og interessegrupper med opphav i Hybrida.

Les mer om de enkelte komiteene i sidebaren til høyre.

Arrangementskomiteen (ArrKom)

ArrKom, ledet av Festivalus, er ansvarlig for organisering og gjennomføring av linjeforeningens sosiale arrangementer og tilstelninger. Hybrida har en rekke tradisjonelle arrangementer som ArrKom organiserer. Dette varierer fra månedlig quiz og lånepils, til storstilte gallaer som immatrikuleringsball og nyttårsball. ArrKom bestemmer også hva slags nye arrangementer som skal avholdes i løpet av året.

Kontaktperson: Vilde Brandal Avlesbug

Bedriftskomiteen (BedKom)

BedKom er Hybridas mellomledd til næringslivet og har ansvaret for å opprettholde kontakt med bedrifter. BedKom skal profilere studieprogrammet opp mot næringsliv, ta imot henvendelser fra bedrifter, opprette kontakt med nye bedrifter og videreformidle stillingsutlysninger. I hovedsak arrangerer BedKom bedriftspresentasjoner slik at bedriftene får et talerør til studentene. Bedriftene holder en presentasjon om seg selv der de forteller hva de gjør og hva de står for, før de serverer mat til studentene. Det er BedKom som står for det meste av Hybridas inntekt.

Kontaktperson: Erlend Nygaard Kristiansen

Jentekomiteen (JenteKom)

JenteKom har ansvaret for det sosiale miljøet blant jentene på linja, kalt Ladybugs. Hvert semester arrangeres det rekekveld, tapaskveld og cocktailaften, samt kafekvelder, frokost, lazertag og turer. JenteKom jobber for å styrke jentemiljøet og åpne for å bli kjent på tvers av trinn.

Kontaktperson: Kaia Storaker Skogmo

Promoteringskomiteen (ProKom)

ProKom er komitéen som sørger for at du vet hva og når ting skjer i regi av linjeforeningen. De er ansvarlig for intern og ekstern rekruttering. Komitéen består av en kreativ gjeng som lager videoer til kommende arrangementer og drifter sosiale medier.

Kontaktperson: Louis Linnerud

Redaksjonen (Updatek)

Redaksjonen er ansvarlig for å gi ut linjeforeningsavisen Updatek. Redaksjonen består av journalister, illustratører, fotografer, korrekturlesere, layoutmedarbeidere og en redaktør som formidler det som foregår på linja. Redaksjonen sørger for å trykke og dele ut linjeavisa og lage en digital versjon.

Kontaktperson: Jonas Lorenzini

Vevkomiteen (VevKom)

VevKom har i hovedsak ansvar for å utvikle og drifte hjemmesiden til Hybrida og ordne andre dataorienterte ting linja har behov for. VevKom arrangerer også HybridLAN hvert semester.

Kontaktperson: Christian Grøttveit Kartveit

Kontorkomiteen (Kontorkom)

KontorKomiteen har ansvar for å drifte kontoret og ivareta linjens identitetsarealer på campus. Komiteen arrangerer blant annet vaffelfredag og har gåter på kontoret.

Kontaktperson: Hao Johny Vinh Nguyen

Kjellerkomiteen (Kjellerkom)

Si hei til Hybridas mest kødne komité! Her finner du folk som blir venner for livet, mye engasjement og lite selvhøytidelighet. Vi er ansvarlig for å drive Hybridas egne bar, HyBerTi, i samarbeid med Berg og Timini, og holder både åpne og lukkede arrangementer på kjelleren gjennom semesteret. Det viktigste vi gjør er å sørge for stabil alkoholtilførsel til alle Hybridas griffebarn, og ikke minst holde stemningen på linja oppe på et generelt godt nivå. Som vi pleier å si: “fester først og fremst, driver en bar på si”.

Kontaktperson: Ørjan KjellevollStåpels

Ståpels er linjeforeningsbandet til hybrida. Sangene er veldig varierte, men er dominert av 90-tallets store slagere. De spiller blant annet på noen av festene for linja, og de lager alltid god stemning da du er garantert å få høre sanger du kan. Bandet består av medlem- mer fra ulike årstrinn, og prøver å la det forbli slik.

Kontaktperson: Teodor Barane Lindell

FadderKomiteen (FadderKom)

FadderKom har ansvaret for planlegging og gjennomføring av fadderperioden samt De Årlige Prøvelsene, opptaket til Hybrida. Faddersjef og medlemmer i komiteen utnevnes av styret på våren og har sitt virke frem til fadderperioden er avsluttet i august. FadderKom ledes av Festivalus i samråd med fadderskjefen.

Kontaktperson: Marie Aakvaag

eXus-Kol

Består av styremedlemmer i tidsrommet fra de avtreder sin stilling frem til neste generalforsamling. Medlemmene her er ansvarlig for oppfølging av de nye styremedlemmene og kan bistå nyvalgte styremedlemmer med sin erfaring.

Pang-kol

Består av tidligere styremedlemmer som fortsatt går på studieprogrammet. Komiteen er tilgjengelig for konsultasjoner fra styret ved behov.

X-kol

X-kol er ansvarlig for organisering, planlegging og gjennomføring av ekskursjonen. KTV er ansvarlig for å opprette X-kol. Dette skal skje i løpet av høstsemesteret halvannet år før selve ekskursjonen.

Kontaktperson: Stephanie Huynh

Avproletariseringskomiteen (AvKom)

Formålet med komiteen er å forsikre at femteklassestudentene får en verdig avslutning på studietiden. Dette gjøres gjennom eksempelvis avslutningsfester og ved at det blir arrangert en seremoniell begivenhet når masteroppgavene er levert.