Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Griffens Orden

Griffens Orden består av de medlemmer som har gjort seg verdige å utnevnes til Ridder av Griffens Orden. Utnevnelsen går til hybrider som har utmerket seg i sitt arbeid for linjeforeningen, eller studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT. Hybriden må ha innhatt ekstraordniært engasjement og initiativ, samt vist stor glede av å ytre Hybridas formål og verdier.

Utnevnelsen vedtas av Vokterne av Griffens Orden, et råd bestående av høyst åtte aktive hybrider, med minimum et medlem per årskull. Vokterne står fritt til å utføre høyst tre utnevnelser hvert år. Ingen styremedlemmer fra Hybridas hovedstyre kan sitte i rådet og vokterne tar selv inn nye medlemmer når dette er nødvendig.

Alle medlemmer av Hybrida kan nominere kandidater til utnevnelsen her.

Ønsker man mer direkte kontakt med Vokterne kan de nås på email via vago@hybrida.no

2023

Øyvind "Venteliste" Myhrvold

Avgangsår: 2023

Denne Hybriden har vært, og fortsetter å være et fyrtårn for linjen. Hybriden er et ikon utad, og en legende innad i Hybrida. Hybriden er en utømmelig kilde til energi, latter, og stemning på et hvert arrangement. Personen skyr aldri unna å ta i et tak, og har vært primus motor for en rekke av linjens aktiviteter og verv. Hybriden startet med engasjement fra dag en, og var tidlig de facto maskot for faddergruppen hvor hybriden senere ble gruppesjef. Hybriden har gjennom fem år hatt en åpen dør policy, enten på vors, fest, eller nach. Og gjennom dette har hybriden stått bak noen av de mest minnerike begivenhetene i linjen de siste årene. Hybriden er udiskuterbart en av Hybridas mest engasjert medlemmer, og alle hybrider fra de som fullførte studiet i 2019 til de som går ut i 2027 kjenner denne hybriden. Hybriden tatt på seg roller som festivalus, dalig leder av I&IKT ringen, leder for jubileumskomitee, SEG, revy, halving, og en hel rekke andre bidrag. Han er i kraft av sin person en bidragsyter helt utover det normale, og vil bli husket som en levende legende i lang tid.

2022

Sigurd Skatvedt

Avgangsår: 2024

Denne hybriden har vært viktig for Hybrida gjennom sin studietid. Dette er en person som har vært aktiv på ulike plan, og stadig vekk bidratt med engasjement. Denne personen er en god samarbeidspartner, og har vært en trygg person å lene seg på for de aller fleste. Personen har fra første stund vist interesse for å videreutvikle Hybrida, og har vært en sentral skikkelse i ulike komiteer og interessegrupper. Personen har stadig vekk vært tilstede og satt andre foran seg selv og sine behov. Personen har vært en pådriver blant både det sosiale og det administrative. Han har i hele sitt opphold på I&IKT vært en ledende skikkelse. Han har vært faddergruppesjef og bedkomsjef samtidig, han har representert kiltcast og ikke minst vært leder for linjeforeningen. Han engasjerer i ‘hytt og pine’, og bidrar med ‘trøkk og stemning’, og er et forbilde for mange. Han møter deg alltid med et smil, med eller uten en tann, og er venn med alle. Vi er alle takknemlige og imponerte over hva han har fått til.

Sigurd Spildrejorde

Avgangsår: 2022

Hybriden har vist sitt ekstraordinære engasjement og lidenskap for linjeforeningen gjennom sine år på studiet. En aktivt hybrid som både har tatt på seg tradisjonsrike verv i tillegg til å skape nye. Dette er en Hybrid som inkluderer, ikke skiller mellom gamle eller nye hybrider, en som er tilstede. Hybriden tar initiativ til å opprette engasjement som skaper glede og fellesskaps for hele linjeforeningen, nå og i fremtiden. Hybriden er kjent for sitt engasjement, både innad ved å delta på både store og små arrangementer og ved å representere Hybrida utad. Hybriden er tilstede, ofte observert liggende på sofaen på kontoret, og selv om hybridens smil kan være er sjeldent vet alle at hybridens hjerte banker for hybrida. I tillegg til sin betydelige rolle som faddersjef, vil hybriden bli spesielt husket for å etablere linjeforeningens egen podkast og være med på å starte, i tillegg til å være den første sjefen, for Hybridas egen revy.

2021

Torstein Solberg

Avgangsår: 2021

Denne hybriden har gitt mye av seg selv, tatt på seg mange verv, og alltid gitt det lille ekstra. Denne personen er en god samarbeids- og samtalepartner, både for klassekamerater og andre studenter på linja. Hybriden har blitt et kjent og respektert ansikt innad i linjeforeningen, i tillegg til en god representant utad. I rollen som styremedlem har hybriden vært en tillitsfigur i linjeforeningen, og har også vært med på å ta valg som har bidratt til at alle hybriders hverdag har blitt enda litt bedre. Han har i sin tid på I&IKT vært klassetillitsvalgt, gruppeleder i Fadderkom, Skattmester, medlem av Bedkom og Ex-kom, og sist, men ikke minst leder av vår kjære linjeforening. Han var med på å redefinere Ringen-avtalen, som har medført at Hybrida får mer midler til å bruke på egen drift. Da korona slo til var han i front og passet på at linjeforeningen ikke kollapset, og han har også

Elise Raaen Bø

Avgangsår: 2022

Hybriden har vist sitt ekstraordinære engasjement helt fra sin start på linjen. Et aktivt komitémedlen, komitéleder, styremedlem og initiativtaker. Dette er en omsorgsfull Hybrid som inkluderer og tar vare på alle på tvers av trinn, en som alltid stiller opp, med mye energi, en ren gledesspreder. Hybriden tar initiativ til å opprette og videreføre aktiviteter som skaper glede for hele linjeforeningen. Hybriden er kjent for sin energi og sitt engasjement, både innad ved å blæste store og små arrangementer og ved å representere Hybrida utad, både blant andre linjeforeninger og for fremtidige studenter. I tillegg til sin betydelige rolle i jentekomitéen, vil hybriden bli spesielt husket for å videreføre linjeforeningsbandet som både leder og hovedsanger, og for initiativet sitt i å starte Hybridas egen Revy.

Øyvind Anders Myrset Syversen

Avgangsår: 2023

Denne Hybriden viste seg tidlig som en imøtekommende og trygg person. Det var engasjement og deltagelse fra første dag, og hybriden tok fort på seg flere roller i Hybrida. Ved siden av ansvar som klassetillitsvalgt og verv i arrangementkomitéen sørget Hybriden for at Fadderkomitéen hadde plass til alle, og styrte fadderperioden til en minneverdig opplevelse for både nye og gamle studenter. Koronasituasjonen utfordret Hybrida på alle fronter. Men denne Hybriden tok likevel på seg et svært stort ansvar i en svært krevende periode. Hastemøter, ekstraordinære situasjoner, og å ta viktige avgjørelser med store konsekvenser har vært Hybridens hverdag. Selv med dette ansvaret har Hybriden tatt initiativ til prosesser for å forbedre linjeforeningen, oppmuntret de andre styremedlemmene, og hjulpet samtlige til å holde motet oppe. Det å holde seg og andre positive i utfordrende tider er ikke naivitet. Det er lederskap.

2019

Sigrid Bratsberg

Avgangsår: 2019

Denne personen var engasjert i linjeforeninga fra dag én. Det var en selvfølge å påta seg komitéverv og styreverv. Og det var også en selvfølge å gjøre sitt ytterste i styrevervet, langt mer enn hva andre tidligere har gjort i denne stillingen. Etter ett år med styreverv tar det ikke lang tid før personen tar på seg et nytt styreverv. Styrefester og gallaer kan virke som en selvfølge med to styreverv, men det at det prioriteres deltagelse på hytteturer, quiz, bedpreser, lånepils, og alle andre små og store hybridaarrangement, er beundringsverdig. Dette er en person som er ekstremt synlig i linjeforeningen, i tillegg til å være en representant for linjeforening utad. Engasjementet denne personen har vises gjennom innsatsen hun har gjort i Bedriftskomitéen, initiativ til egne arrangement som himmelsengverksted, egenkomponert ølvottoppskrift og det toppes med hjemmestrikka hybridagenser til en hybrida-baby. Hun er ekstremt inkluderende, imøtekommende, og har et blått hjerte som banker for Hybrida.

Hanne Overrein

Avgangsår: 2019

Den neste i rekken tok på seg et omfattende verv og har siden blitt beskrevet som den beste vi har hatt. Et skikkelig JA-menneske som gjør masse selv, men som også klarer å gjøre noe ut av andres engasjement. Gode ideer, mange erfaringsoverføringer, hundrevis av bilder og mye arbeid med Hybridas design ble tydeligvis ikke nok for denne hybriden som var med på å starte Turingen - Hybridas Turgruppe og har drevet den i flere år. Tidligere redaktør av Update^k, som gjør så mye, og forventer så lite tilbake.

Andrea Slyngstadli

Avgangsår: 2021

Denne utmerkelsen går til en hybrid som gir av seg selv, og har et stort engasjement for linja. Det å inkludere nye og lovende, eller gamle og fortapte, hybrider er ingen sak for denne gode sjelen. Personen er ikke redd for å si ifra, enten det er på generalforsamling, i jentekomitéen eller på styremøte. Hun har nemlig utmerket seg som en inspirerende leder, en som har klart å føre linja ut av skyggen og fanget fakultetets ellers manglende oppmerksomhet. Som jentekomitésjef har hun kjempet for at hybrida har fått en fot innenfor jenteprosjektet ADA, en oppgave som har vist seg vanskeligere enn en skulle tro. Det var kanskje like vanskelig å arrangere rekekveld også? Nylig ble hun kåret til klassens hybrid, selv med sin store foraktelse for øl.

2018

Henrik Løfaldli

Avgangsår: 2018

Fadderperioden er alles første møte med linja - og det virker kanskje som om innsatsen i fadderperioden er med på å definere din videre tid i Hybrida. Denne Ridderen har vist at det ikke stemmer, at det er aldri for sent å bli med på moroa og bli fanget av hybridånden. Vedkommende har spilt på flere strenger ved å bidra sterkt til både linjeforeningen og studieprogrammet I&IKT. To år som institutttilittsvalg, et år i FUS og ikke minst et år som nestleder. Denne vise hybriden kommer med råd til alle som trenger, og er alltid klar for interessante diskusjoner. Det er ikke alle femteklassinger som klarer å holde seg aktive i komitéearbeid de siste årene av studiet, men denne hybriden har aldri sviktet. Han er kjent for sin urokkelige ro, oversikt og orden, noe mange har støttet seg på i sine verv. I nyeste utgave av Update^k har denne femteklassingen hele 3 velskrevne artikler. Noen av dere ser kanskje at vi mangler en iblant oss her oppe i kveld, nemlig Henrik Løfaldli, Ridder av Griffens Orden.

Adrian Tofting

Avgangsår: 2018

Kveldens siste utmerkelse går til en hybrid av blått blod med et hjerte som banker ekstra sterkt for Hybrida. Han har bidratt i BedKom og EksKom, men er kanskje mest kjent for sitt store smil, positive sjel og store vennegjeng. Da vi fortsatt hadde kjeller i drift, var hybriden behjelpelig med å skaffe lydutstyr til bula. Hybriden har vært en utmerket studass i I&IKT intro der han har ytt særskilt sosialt og faglig støtte. Han er en slik studass man ringer klokken 4 om natten når man har slått opp med kjæresten. Allikevel kjenner dere han kanskje best som frontfigur i Hybridas nyeste komitée. Hybriden har nærmest superstjerne-status på linja og får i tide og utide undertøy kastet etter seg. Linjeforeningsbandet Ståpels har betydd utrolig mye for linja, og har vært et samlende element i mange hybrida arrangement. Ståpels har ikke vært en solojobb, og Hybrida verdsetter veldig høyt alle medlemmenes utrettelige innsats. Kveldens siste utmerkelse går til vokalist i Ståpels, Adrian Tofting.

Helle Stam Faugstad

Avgangsår: 2018

Denne Ridder har satt sine spor på linja, og har gjort mye bra for linja som vi kommer til å ha nytte og glede av i lang tid fremover. Hybriden har lenge vært aktiv i ArrKom og ikke minst tatt mange hundre bilder for linjeforeningsavisen vår Update^k. Ja-menneske er en god definisjon på denne hybriden som alltid stiller opp når det trengs, med et stort smil og varmt hjerte. Hybriden tok på seg ansvaret som kjellersjef, men kjellerne ble stengt og hun kriget med SIT for å få de åpnet igjen. Den siste uken har vedkommende ikke minst brukt utallige timer på å sy ferdig vår flotte nye fane. Hybriden er en viktig bidragsyter til godt klassemiljø, ved støtt og stadig arrangere samlende fester. Det å være en god hybrid handler om mer enn verv og daljer, det handler om å spre glede, gi av seg selv og være stolt av Hybrida.

2017

Simen Norderud Jensen

Avgangsår: 2019

En ridder kan komme i mange fasonger, noen mer usannsynlige enn andre. Utnevnelsen til ridder går til en person som kommer ridende inn til så godt som hver eneste lånepils, og som aldri har latt en mulighet til å representere linja utad gå seg forbi. Denne personen har gjort vel så mye for Hybrida, som Hybrida har gjort for hen. Da vedkommende ofte er en herre av få ord, vil vi også tillate oss å uttale oss i stikkordsform om hans bidrag: Teknostart. IKT-intro. Danseløve. Nettside. Vevsjef. Tunnel. Sandnes' store sønn; Simen Norderud Jensen!

Martin Vee Akselsen

Avgangsår: 2019

Denne utnevnelsen går til en person som har blødd både rødt og blått for Hybrida fra dagen vedkommende satte sin fot på haugen. Gjennom arbeid i både redaksjonen og som faddergruppeleder har denne personen bidratt både over og under kilten. Med innsats og tilstedeværelse har personen gjort at lille Hybrida føles litt større. Vår nye ridder har også spilt på flere strenger, da vedkommende i jobben som leder blant annet har vært instrumental i å skape søt musikk mellom Hybrida og Holte Consulting. Det er derfor en ære å utnevne avtroppende leder Martin Vee Akselsen til ridder av Griffens Orden.

2016

Therese Torgersen

Avgangsår: 2017

Denne personen startet sin lange Hybridakarriere i fosterstilling på en flåte nedover Nidelva. Vedkommende fulgte opp med å organisere 1 og ½ fadderperiode samt et halvt jubileum. Ved å ta på seg verv både som festivalus og redaktør på én gang viste hun at hun er i stand til å ta på seg mye, ta på seg alt, og litt ekstra. Vi i VAGO har aldri sett denne personen gi slipp på én eneste mulighet til å arrangere noe som helst. Hun tar initiativ, hun tar ansvar, hun fikser alt og tross sin usedvanlig høye alder har hun rundet det meste som er av linjeforeninger, og vist oss alle sine herlige pupper. Denne utmerkelsen går til vår alles Mammar Gaddafi.

Andrea Marie Festøy

Avgangsår: 2018

Denne personen har imponert stort med sitt arbeid i både styret og komitéer. Vedkommende har bidratt langt utover det som kan forventes både i og utenfor sine verv. Dette er en sprudlende person som alle vet hvem er og som til stadighet inviterer til nach. Hun har utmerket seg med eksepsjonell innsats i flere fadderperioder, tatt gode grep som leder, laget strikkemønster og styrt bedkom på en måte vi ikke har sett siden Frans. Hva hun ikke kan få til til og hvor hun finner tiden er det ingen som vet. Det er en ære for oss å tildele denne utmerkelsen til Hybridas evige Duracell-kanin.

2014

Ole Magnus Urdahl

Avgangsår: 2014

Det er én person i Hybrida som absolutt alle vet hvem er. Til alle dere hybrider som har møtt opp i dag vil jeg si: Det er DERE som gjør at han har det bra. Det er DERE som gjør at han aldri er sur. Det er DERE som har latt han gjøre hybrida til en så fantastisk og inkluderende linjeforening. Det er DERE som aldri får nok av han. Denne personen har vært faddergruppeleder, 2 * William Wallace, nestleder, leder og dirigent i De Ubehagelige Høye. Han får allikevel ikke denne utmerkelsen på grunn av 2 år i styret. Han får den på grunn av det fantastiske miljøet han har skapt i Hybrida, for sitt fantastiske humør, for å være den mest inkluderende personen siden krigen og fordi det ikke finnes en person innenfor bygrensa med mer Mojo. Selv etter sitt utenlandsopphold forsetter han å engasjere seg, noe sittende styre har fått merke. Det er en stor glede å tildele denne utmerkelsen til vår alles, Ole Magnus “J” Urdahl!

Tone Wermundsen

Avgangsår: 2014

Denne personen var svært aktiv under sine verv både som faddersjef og festivallus. Hvis dere har vært på Hybridas Nyttårsball, så er det takket være denne personen. Hun startet det nemlig allerede da halvparten av dere nettopp hadde begynt på videregående. Gjennom vervet som festivallus var hun en viktig pådriver for å få skrevet kontrakt med Marin angående Kjelleren, noe som var en viktig start på den senere overtakelsen. Det ryktes også at hun fikk Marin til å betale hele ⅔ av beløpet da hun ville gi Kjelleren en skikkelig oppussing. På tampen av sitt studie har hun også klart å kuppe styringen av Avkom, og jobber med å få til en så bra avslutning for 5.klasse som overhodet mulig. Om du tenger hjelp til noe er det ingen som gjør det med et større smil om munnen enn Tone Wermundsen!

Marius Røed

Avgangsår: 2014

Det er ikke alle som er like fremtredende som andre, og det er ikke alle som det forventes like mye av som andre. Den neste kandidaten har ikke vært med i styret, men der stopper det også med ting han ikke har gjort. Kandidaten har blitt anerkjent av Frans Erstad som en av de beste i Bedkom, han står for alt av design på Hybridas nettside gjennom webkom, han arrangerer avslutningsfest for 5. klasse gjennom Avkom, han har reddet utallige hybrider fra å stryke i Java gjennom kurs sammen med Sigurd Holsen og Kristian Våge, han tør virkelig å si styret i mot, han har klart mesterstykket å bli storvokter i Voktere av Griffens Orden og etter å ha vært stud.ass i Industriell IKT i en liten mannsalder vet alle på I&IKT hvem han er. Hadde det ikke vært for hans samtidige engasjement i NTNUI, hadde han sannsynligvis klart å få gjort enda mer, Marius Røed!

2013

Bård Gamnes

Avgangsår: 2010

Denne personen bidro til å gi Hybrida et av sine viktigste symboler. Som en liten linje, er det mange som ikke har hørt om oss og linjeforeninga vår, men når vi nevner kilten, viser det seg at folk har sett oss. Han gav oss kilten, og ryktene sier at han drakk alltid for mye, Bård Gamnes.

Sigurd Andreas Holsen

Avgangsår: 2015

Neste utmerkelsen går til en person som gjennom sitt arbeid for Hybrida, har bidratt til nyutvikling, nytenkning og engasjement for Hybridas IKT. Personen har brukt utallige timer både på sitt arbeid for linjeforeningen, og på å utvikle andres ideer og kunnskap. Han blir sett på som en uvurdelig ressurs og en stor inspirasjon for hele Hybridas IKT. Som vevsjef klarte han det 2 vevsjefer ikke klarte før han; Nemlig å gi Hybrida en ny fresh hjemmeside. Og med kåringen "kullets partyløve" bak seg, bidrar han også til mer, enn bare IKT. Det er en stor glede å tildele denne utmerkelsen til Sigurd Andreas Holsen.

Sigbjørn Aukland

Avgangsår: 2015

Helt til sist vil vi gi en utmerkelse til en som har vært veldig synlig i Hybrida de siste årene. Han har har vært med i BedKom, men de fleste har nok merket mest til innsatsen hans i styrevervet han har hatt. Han er alltid full av ville påfunn, og han får også mange av dem gjennomført. Kanskje er det derfor jubileet vårt også har blitt så stort og flott som det har vært, med en festivalus som virkelig har benyttet seg av ArrKom, og gjort de til en enda bedre komité. Man kan dessuten ikke komme utenom at han bidro stort til at Hybrida endelig fikk sin egen kjeller...og mistet den igjen på grunn av et uhell med en gummihanske. Heldigvis får vi kjelleren tilbake om en måned. Kveldens siste utmerkelse går til rabbagasten som aldri blir kastet ut av et utested, han blir bare bedt om å gå, Sigbjørn Aukland!

Teodor Ande Elstad

Avgangsår: 2014

I gode gamle dager var Update^k en sammenstiftet papirblekke. Men det var en av oss som hadde større planer. Nå er Update^k blitt det som man kan kalle et skikkelig blad, takket være denne personen. Men det stopper ikke der. Det er godt mulig at mange av dere har valgt I&IKT nettopp på grunn av innsatsen denne personen har gjort for rekrutteringen til studieprogrammet. Han har bidratt til å gi oss en rekrutteringsfilm, fräshet opp beskrivelsen av studieprogrammet og faktisk vært engasjert i jentedagen. Selveste Ole Ivar har til og med ytret at “det er få studenter vi har hatt større nytte av enn Teodor Elstad”

Marianne Hønsi

Avgangsår: 2014

Ingen Hybrid har noen gang elsket Linjeforeningen Hybrida mer enn denne personen. Gjennom sitt styreverv som Skattmester og senere Leder har hun hatt en stor rolle i å knytte vennskap mellom Hybrida og andre linjeforeninger, da spesielt Manhulittene. Hun er kjent for å ha drevet med aktiv rekruttering og markedsføring for ”NTNUs kuleste linjeforening”, og da snakker vi til og med om stavangerfester hvor folk knapt nok vet hva Gløshaugen er. Men alle vet hvem Hybrida er etter en kveld ute med Marianne Hønsi.

Frans Erstad

Avgangsår: 2013

Den neste utmerkelsen går til en person som, til tross for en heller uelegant entre inn i Styret, har fått til utrolig mye. Denne tidligere redaktøren av Update^k klarte etter en lang kamp med nebb og klør å bli sjef for Bedriftskommiteen, og det skal vi alle være veldig glade for. Bedkom har aldri stått like sterkt som det gjør nå, i stor grad takket være denne personen. I tillegg til sitt engasjement i Bedkom og Update^k har han vært viktig for oppstarten av I&IKT-ringen, og han har alltid vært til stor hjelp for de som står fast på oppgavene sine på lesesalen.

Stig Kjemperud

Avgangsår: 2010

Neste utmerkelse går til en virkelig «stayer» i Hybrida. Personen arbeidet for Hybrida fra 1. – 4. klasse, selvom personen etterhvert måtte ta den lange veien opp og ned til Tyholt. Personen steg raskt i gradene i Hybrida, og gikk fra å være ett ordinært Bedkom-medlem, til å være (den gang) skattmester i Bedkom, for så å bli Skattmester i Hybrida sitt hovedsyre. Han var (u)ansvarlig initativtager, trener og primus motor av Hybrida FK i flere år, samt pådriver og en del av gjengen som tok iniativ til å innføre kilten. Han hang på alle styrefestene lenge etter hans tid i styre, for han kunne jo ikke si farvell til Smørekopp og EMIL jentene. Det er en store glede å tildele neste utmerkelse til Stig Kjemperud!

Daniel Vågenes Aase

Avgangsår: 2011

Før i tiden kunne fadderperioden være en relativt uorganisert affære. Den neste utmerkelsen går til en kar som gjennom sitt engasjement som faddersjef, og senere Festivalus, fikk orden på dette. Fadderbarna hadde bare å falle inn i rekkene, ellers fikk de med en brautende bergenser med svart belte i karate å gjøre. I tillegg til å vise et stort engasjement for Hybrida, viste han også et tilsvarende stort hat for Kjemi, og gjorde gjennom sitt verv som SPR kort prosess med dette fagets framtid på I&IKT. Det var tydeligvis ikke ALT som var bedre før, så noen små forandringer måtte til. Den neste utmerkelsen går selvfølgelig til Daniel Aase.

Ivar Marthinusen

Avgangsår: 2011

Hvis det er tre ord som kan beskrive oss hybrider, så er det øl, kilt og muskler. Det liker vi selv å tro, i alle fall. Våren 2009 kom det et forslag fra en sporty hybrid om å kombinere disse tre, i det som vi nå kjenner som Hybrida Games. Dette ble starten på en tradisjon som studentene med en gang tok til hjertet, og som fortsatt lever i beste velgående. Hvem kan vel motså fristelsen til å løpe rundt i kilt, drikke øl og kaste tømmerstokker, økser og ølfat?

Christoffer Lange

Avgangsår: 2007

Selv om I&IKT har eksistert på Gløshaugen i 10 år nå, er det fortsatt ikke alle som kjenner til oss. Nevner du navnet “Hybrida”, derimot, er det langt flere som vet hva det er snakk om. I tillegg til å være et velklingende navn som er lett å huske, er det også utrolig passende for studieretningen. Den neste utmerkelsen går til mannen som, i tillegg til å komme på navnet vårt, har vært en engasjert IKTer siden begynnelsen. Ryktene sier at han er en ekte trønder i sjelen, selv om han er født og oppblåst i Bærum. Christoffer Lange!

Tor Christian Sandø

Avgangsår: 2007

(Første kjøleskapsjef) Vi har fått høre at Hybridas historie startet som smått med Badekarpadlingen i 2002 med en livlig gjeng som blant annet stjal terrormidlene sine fra Indøk. Det er også blitt fortalt at disse hybridene, etter en legendarisk fest på Singsaker Studenthjem våren 2003, lagde et provisorisk linjeforeningsstyre før Hybrida ble en realitet med slagordet «Hybrida – ad infinitum». Disse hybridene har vært med å startet gode tradisjoner som lånepils på Naboen og opptak med katapultkonkurranse. I tillegg har de vært med på å skape gode forhold til de andre «søster»-linjene ved IVT. Det er også herfra vi har fått vår gode sofa på kontoret, og våre fine hatter.

Eirik Haar

Avgangsår: 2007

(Satt i første styret) Vi har fått høre at Hybridas historie startet som smått med Badekarpadlingen i 2002 med en livlig gjeng som blant annet stjal terrormidlene sine fra Indøk. Det er også blitt fortalt at disse hybridene, etter en legendarisk fest på Singsaker Studenthjem våren 2003, lagde et provisorisk linjeforeningsstyre før Hybrida ble en realitet med slagordet «Hybrida – ad infinitum». Disse hybridene har vært med å startet gode tradisjoner som lånepils på Naboen og opptak med katapultkonkurranse. I tillegg har de vært med på å skape gode forhold til de andre «søster»-linjene ved IVT. Det er også herfra vi har fått vår gode sofa på kontoret, og våre fine hatter.

Marthe Almeland

Avgangsår: 2007

(Første PRsjef) Vi har fått høre at Hybridas historie startet som smått med Badekarpadlingen i 2002 med en livlig gjeng som blant annet stjal terrormidlene sine fra Indøk. Det er også blitt fortalt at disse hybridene, etter en legendarisk fest på Singsaker Studenthjem våren 2003, lagde et provisorisk linjeforeningsstyre før Hybrida ble en realitet med slagordet «Hybrida – ad infinitum». Disse hybridene har vært med å startet gode tradisjoner som lånepils på Naboen og opptak med katapultkonkurranse. I tillegg har de vært med på å skape gode forhold til de andre «søster»-linjene ved IVT. Det er også herfra vi har fått vår gode sofa på kontoret, og våre fine hatter.

Eirin Mohn Lem

Avgangsår: 2007

(Første næringslivskontakt) Vi har fått høre at Hybridas historie startet som smått med Badekarpadlingen i 2002 med en livlig gjeng som blant annet stjal terrormidlene sine fra Indøk. Det er også blitt fortalt at disse hybridene, etter en legendarisk fest på Singsaker Studenthjem våren 2003, lagde et provisorisk linjeforeningsstyre før Hybrida ble en realitet med slagordet «Hybrida – ad infinitum». Disse hybridene har vært med å startet gode tradisjoner som lånepils på Naboen og opptak med katapultkonkurranse. I tillegg har de vært med på å skape gode forhold til de andre «søster»-linjene ved IVT. Det er også herfra vi har fått vår gode sofa på kontoret, og våre fine hatter.

Marius Bjørnli Lunde

Avgangsår: 2007

(Første festivalus) Vi har fått høre at Hybridas historie startet som smått med Badekarpadlingen i 2002 med en livlig gjeng som blant annet stjal terrormidlene sine fra Indøk. Det er også blitt fortalt at disse hybridene, etter en legendarisk fest på Singsaker Studenthjem våren 2003, lagde et provisorisk linjeforeningsstyre før Hybrida ble en realitet med slagordet «Hybrida – ad infinitum». Disse hybridene har vært med å startet gode tradisjoner som lånepils på Naboen og opptak med katapultkonkurranse. I tillegg har de vært med på å skape gode forhold til de andre «søster»-linjene ved IVT. Det er også herfra vi har fått vår gode sofa på kontoret, og våre fine hatter

Harald Andreas Wathne

Avgangsår: 2007

Begrunnelse: (Første formann) Vi har fått høre at Hybridas historie startet som smått med Badekarpadlingen i 2002 med en livlig gjeng som blant annet stjal terrormidlene sine fra Indøk. Det er også blitt fortalt at disse hybridene, etter en legendarisk fest på Singsaker Studenthjem våren 2003, lagde et provisorisk linjeforeningsstyre før Hybrida ble en realitet med slagordet «Hybrida – ad infinitum». Disse hybridene har vært med å startet gode tradisjoner som lånepils på Naboen og opptak med katapultkonkurranse. I tillegg har de vært med på å skape gode forhold til de andre «søster»-linjene ved IVT. Det er også herfra vi har fått vår gode sofa på kontoret, og våre fine hatter.