Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Om I&IKT-Ringen

I&IKT-ringen er et samarbeidsforum med partene: linjeforeningen Hybrida, fakultet for Ingeniørvitenskap og bedriftene som er medlemmer i samarbeidet. Formålet med samarbeidet er å tilby bedrifter helhetlig kontakt med studenter fra sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT) ved NTNU og dets tilhørende fakultet.

Medlemskap i I&IKT-ringen gir bedriften mulighet til å komme med innspill til fakultetet om studieformen ved I&IKT, samtidig som bedriften oppnår fordeler med et slikt samarbeid med Hybrida Bedriftskomité. Blant disse fordelene er muligheten til å promotere seg særskilt ovenfor studenter på I&IKT.

Hybrida Bedriftskomité er en underkomité av linjeforeningen Hybrida. Komiteen har ansvaret for kontakten med bedrifter for I&IKT. Komiteen ble etablert for å opprette kontakt mellom studentene og bedrifter og gi bedrifter informasjon om hvilken kompetanse våre studenter innehar.

Hovedmålet til komiteen er å hjelpe studentene på linjen til prosjektoppgaver, hovedoppgaver, sommerjobber og fast ansettelse i samarbeid med bedrifter. I tillegg kan bedriftsbesøk, ekskursjoner og lignende arrangert i samarbeid med komiteen gi bedrifter og studenter mulighet til å snakke sammen.