Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Medlemmer

Følgende bedrifter er medlem av I&IKT-ringen:

 • Focus Software AS
 • Norkart AS
 • Geodata AS
 • Holte Consulting
 • CGI
 • Eika Gruppen AS
 • Hæhre Enteprenør AS
Les mer om bedriftene nedenfor.

Forretningsidé
Ledende kompetansesenter innen IT-løsninger for BA-markedet

Produkter
Selskapets produktspekter spenner over de ulike fasene av et byggeprosjekt, og dekker områdene:

 • Tekniske beregninger (statikk, stål, tre og betong)
 • Anbudsbeskrivelser, NS3420 og prosesskoder
 • Kalkyler
 • Planlegging
 • Oppfølging
 • BIM, Revit Arkitekt/Installasjon/byggeteknikk, AutoCAD Civil 3D
 • CAD AutoCAD Architecture
 • Areal- og reguleringsplaner med SOSI
 • Opplæring
 • Konsulentbistand - prosjektbistand - BIM konsulent
 • Programutvikling
 • Drift av servere/datanettverk

All programvare fra Focus Software er laget for og på Windows-plattform. Alle programmene kan leveres som enbrukerlisenser, eller som flytende nettverkslisenser der antall samtidige brukere er bestemt.

Historikk
Selskapet ble stiftet i 1996 med det formål å tilby bygg- og anleggsmarkedet ledende IT-løsninger innen tekniske beregninger, prosjektadministrative programmer og DAK.

Frem til i dag har mer enn 1000 firmaer installert ulike løsninger fra oss. For oss er dette en bekreftelse på at samspillet mellom fagkompetansen og dyktige programutviklere gir de beste resultatene.

Vi er i dag 40 ansatte med hovedkontor på Billingstad ved Oslo og avdelingskontorer i Fredrikstad, Kokelv (Finnmark) og utenfor Leeds i England. Våre kunder er hovedsakelig i Norge og Sverige, men vi har også en rekke kunder i hele Norden, Polen og Estland.

Programmereren jobber i utviklingsavdelingen med utvikling av GISLINE, KOMTEK og WEBATLAS ved hjelp av moderne utviklingsverktøy. Web teknologi er et høyaktuelt fagområde, og Norkart arbeider for å tilpasse seg internasjonale standarder innenfor fagfeltet.

Testingeniøren jobber også i utviklingsavdelingen med kvalitetssikring av programvaren. Det utføres omfattende og systematiske tester som enten ender i godkjenning eller tilbakemelding til programmereren.

Prosjektlederen en fagperson med utdannelse og lang erfaring innenfor GIT fagfeltet. Han spesifiserer og leder utviklingsprosjekt med utgangspunkt i kunnskaper om kundens behov.

Konsulenten/Tjenesteleverandøren jobber med kunderelaterte prosjekter enten hjemme på kontoret eller ute hos kunden. Typiske konsulentjobber er oppstart og vedlikehold av kundens GIS system og tilrettelegging av data for systemene.

Selgeren har en omfattende reisevirksomhet og besøker og skriver tilbud til eksisterende eller nye kunder. Også selgeren må ha omfattende kunnskaper om programvaren og tjenestene han/hun selger. Selgeren har gjerne ansvaret for salget i et nærmere definert område.

Norkart har hovedkontor i Sandvika og avdelingskontorer i Bergen, Lillehammer og Trondheim.


Geodata er et teknologiselskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data.

 • Vi er 120 ansatte
 • Vi har jobbet med GIS siden vi startet opp i 1988
 • Vi er hoveddistributør for Esris programvare ArcGIS i Norge.
 • Våre løsninger finnes i alle bransjer, i offentlig og privat sektor.

Muligheter med geografi, teknologi og data Kartet er en effektiv plattform for å koble og visualisere informasjon og se nye sammenhenger. Du kan for eksempel kombinere dine egne forretningsdata med befolkningsdata, risikodata og eiendomsdata. Metodikken vi bruker heter GIS – Geografiske informasjonssystemer.

Ved hjelp av analyseverktøy kan du analysere og benytte store datamengder som krever flere maskiner og sanntidsdata. Du kan finne trender og få ny kunnskap. Geodata leverer programvaren som må til (ArcGIS fra Esri) for å selv visualisere og analysere data i kart og vi har eksperter som kan rådgi og lage løsninger skreddersydd til dine behov. I tillegg sitter vi på enorme mengder data du kan kjøpe og benytte til egne kart og analyser.

Holte Consulting er et norsk konsulenthusetablert i 1977 som er fagspesialister innen prosjektledelse. Vi bemanner ulike roller i prosjektorganisasjoner og tilbyr rådgivnings- og analysetjenester. Vi er omtrent 50 ansatte og holder til sentralt på Skøyen i Oslo. Prosjektfaget er vår kjernekompetanse, og vi har oppdrag innen flere bransjer – både IT, telekom, energi, samt bygg, anlegg og eiendom. Vi hjelper våre kunder med:

Rådgivning

 • Bistår med å analysere muligheter og velge riktig konsept eller strategi
 • Gir råd om hvordan prosjekter bør styres for å nå sine mål
 • Analyserer risiko og usikkerhet
 • Kvalitetssikrer prosjektdokumentasjon og kostnadskalkyler
 • Hjelper kundene med å utvikle og etablere prosjektmetodikk

Prosjektledelse og prosjektbemanning
 • Bemanner prosjekter med ulike prosjektfaglige roller
 • Bistår med metodikk, verktøy og utførelse av porteføljestyring

Våre yngste medarbeidere har blant annet vært med på å...
 • utvikle ny mobilapp
 • innføre nytt IT system for kjent restaurantkjede
 • lede teknisk prosjekt for større mediebedrift
 • utvikle prosjektmodell for bedrifter i ulike bransjer

CGI ble grunnlagt i 1976, og er verdens femte største IT- og konsulentfirma. Vi består av over 77 000 konsulenter fordelt på 400 lokasjoner i 40 land. I Norge har vi over 700 ansatte fordelt på åtte lokasjoner, blant annet i Oslo, Trondheim, Stavanger og Haugesund. CGI er et av landets ledende IT- og konsulentselskap med et bredt løsning- og tjenestetilbud innen blant annet robotikk, produktdesign, programmering, kunstig intelligens, arkitektur, strategi og forretningsutvikling. Vi tilbyr tjenestene våre til en rekke sektorer, som finans, produksjon, offentlig sektor, energi og retail.

I CGI har vi et sterkt faglig fokus og er opptatt av å utvikle våre ansatte, samt å jobbe med ny og moderne teknologi. Vi har en visjon om å utvikle markedets beste talenter gjennom vårt talentprogram. I løpet av programmets to år, videreutdanner og trener vi våre young professionals kontinuerlig i konsulent- og prosjektarbeid samt generell forretningsvirksomhet. For deg som starter hos oss venter en variert arbeidsdag, en bratt læringskurve og spennende utfordringer. Det første året av talentprogrammet fokuserer på å utvikle konsulentegenskaper, mens det andre året fokuserer på personlige lederegenskaper og forretningsutvikling. I løpet av hele perioden tilbyr CGI kontinuerlig trening i prosjektarbeid, nye teknologier og ansatte får muligheten til å ta en rekke ulike kurs og sertifiseringer.

Mer informasjon om talentprogrammet, samt mulighet for å søke finner du her

 • Eika IT jobber for å styrke lokalbankene i Eika Alliansen
 • Jobber med webutvikling, apputvikling for iOS og Android, infrastruktur og arkitektur, både i front- og backend
 • Utvikler alt fra mobil- og nettbank til verktøy for å behandle forsikringssaker
 • Hovedkontor i Oslo, samt kontorer i Trondheim, Hamar, Gjøvik og Polen

Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen, som er Norges største allianse av lokalbanker. Vår oppgave er å levere produkter og tjenester til de mer enn 50 lokalbankene i alliansen og deres kunder. Eika IT er den sentrale IT-funksjonen i Eika Gruppen som produserer og vedlikeholder tjenester som strekker seg fra innkjøp, prosjektgjennomføring og utvikling, til forvaltning og drift av felles løsninger som implementeres for alle banker. Vi i Eika IT leverer konkurransefremmende heldigitaliserte tjenester i alle digitale kanaler, samt løsninger for effektiv kundebehandling og rådgiving.

Som en relativt ung organisasjon har vi store ambisjoner om å bli aller best innen FinTech. IT-avdelingen til Eika karakteriseres av meget faglig dyktige kolleger, smidige og kreative tankesett, og evnen til å opprettholde kontroll og gode strukturer. De som jobber hos oss blir raskt involvert i sentrale prosjekter og tilegner seg ofte nøkkelroller. Vi har arbeidsoppgaver i hele spekteret av løsninger innen finansbransjen, og jobber med spennende utfordringer innenfor webutvikling, apputvikling for iOS og Android, infrastruktur og arkitektur, både i frontend og backend.

Eika har hovedkontor i Oslo, men har også kontorer i Trondheim, Hamar, Gjøvik og Polen.

Hæhre Entreprenør er en av Norges største aktører innen vei- og anleggsutbygging med nærmere 50 års bransjeerfaring. Hæhre Entreprenør gjennomfører for tiden flere store veiprosjekter for Statens Vegvesen og Nye veier.

Hæhre Entreprenør består av flere selskaper med spisskompetanse innen en rekke ulike fagområder, som samlet gir en stor gjennomføringsevne. Vi kan tilby komplette entreprenørløsninger, og utfører arbeider innen blant annet:

 • Vei og jernbane
 • Broer og betongkonstruksjoner
 • Tunneler
 • Flyplasser
 • Større tomteutvidelser
 • Kraftstasjoner