Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Medlemmer

Følgende bedrifter er medlem av I&IKT-ringen:

 • Aker Solutions KBe Design
 • Focus Software AS
 • Norkart AS
 • Anko AS
 • Geodata AS
 • Holte Consulting
 • Genus AS
Les mer om bedriftene nedenfor.

We got our start as a small mechanical workshop on Oslo’s Aker River. Now we are a global provider of engineering, design, production systems and services to the oil and gas industry. Our expertise brings discoveries into production and maximizes recovery with a focus on sustainability and limiting the environmental impact.

Aker Solutions has 14,000 employees in about 20 countries around the world that embrace innovation and collaboration in a drive to create a sustainable future. We put safety and operational excellence first. We strive for honesty and integrity in all that we do.

We provide subsea production equipment and offshore field design, ranging from concept studies and front-end engineering to subsea production systems. We carry out maintenance and modifications work and provide services during operations as well as deliver solutions to extend the lifetime of oil and gas fields.

Aker Solutions helps unlock resources in the deepest waters and harshest climates imaginable around the world as we also work with producers to minimize the environmental impact. Wherever we are in world, we make sure to instill our high standards of safety and integrity in staff and suppliers.

Aker Solutions ASA is listed on the Oslo Stock Exchange as the parent company for a number of separate legal entities, most operating under the Aker Solutions name. The company generated 25.6 billion kroner in revenue in 2016.

Forretningsidé
Ledende kompetansesenter innen IT-løsninger for BA-markedet

Produkter
Selskapets produktspekter spenner over de ulike fasene av et byggeprosjekt, og dekker områdene:

 • Tekniske beregninger (statikk, stål, tre og betong)
 • Anbudsbeskrivelser, NS3420 og prosesskoder
 • Kalkyler
 • Planlegging
 • Oppfølging
 • BIM, Revit Arkitekt/Installasjon/byggeteknikk, AutoCAD Civil 3D
 • CAD AutoCAD Architecture
 • Areal- og reguleringsplaner med SOSI
 • Opplæring
 • Konsulentbistand - prosjektbistand - BIM konsulent
 • Programutvikling
 • Drift av servere/datanettverk

All programvare fra Focus Software er laget for og på Windows-plattform. Alle programmene kan leveres som enbrukerlisenser, eller som flytende nettverkslisenser der antall samtidige brukere er bestemt.

Historikk
Selskapet ble stiftet i 1996 med det formål å tilby bygg- og anleggsmarkedet ledende IT-løsninger innen tekniske beregninger, prosjektadministrative programmer og DAK.

Frem til i dag har mer enn 1000 firmaer installert ulike løsninger fra oss. For oss er dette en bekreftelse på at samspillet mellom fagkompetansen og dyktige programutviklere gir de beste resultatene.

Vi er i dag 40 ansatte med hovedkontor på Billingstad ved Oslo og avdelingskontorer i Fredrikstad, Kokelv (Finnmark) og utenfor Leeds i England. Våre kunder er hovedsakelig i Norge og Sverige, men vi har også en rekke kunder i hele Norden, Polen og Estland.

Programmereren jobber i utviklingsavdelingen med utvikling av GISLINE, KOMTEK og WEBATLAS ved hjelp av moderne utviklingsverktøy. Web teknologi er et høyaktuelt fagområde, og Norkart arbeider for å tilpasse seg internasjonale standarder innenfor fagfeltet.

Testingeniøren jobber også i utviklingsavdelingen med kvalitetssikring av programvaren. Det utføres omfattende og systematiske tester som enten ender i godkjenning eller tilbakemelding til programmereren.

Prosjektlederen en fagperson med utdannelse og lang erfaring innenfor GIT fagfeltet. Han spesifiserer og leder utviklingsprosjekt med utgangspunkt i kunnskaper om kundens behov.

Konsulenten/Tjenesteleverandøren jobber med kunderelaterte prosjekter enten hjemme på kontoret eller ute hos kunden. Typiske konsulentjobber er oppstart og vedlikehold av kundens GIS system og tilrettelegging av data for systemene.

Selgeren har en omfattende reisevirksomhet og besøker og skriver tilbud til eksisterende eller nye kunder. Også selgeren må ha omfattende kunnskaper om programvaren og tjenestene han/hun selger. Selgeren har gjerne ansvaret for salget i et nærmere definert område.

Norkart har hovedkontor i Sandvika og avdelingskontorer i Bergen, Lillehammer og Trondheim.


Geodata er et teknologiselskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data.

 • Vi er 120 ansatte
 • Vi har jobbet med GIS siden vi startet opp i 1988
 • Vi er hoveddistributør for Esris programvare ArcGIS i Norge.
 • Våre løsninger finnes i alle bransjer, i offentlig og privat sektor.

Muligheter med geografi, teknologi og data Kartet er en effektiv plattform for å koble og visualisere informasjon og se nye sammenhenger. Du kan for eksempel kombinere dine egne forretningsdata med befolkningsdata, risikodata og eiendomsdata. Metodikken vi bruker heter GIS – Geografiske informasjonssystemer.

Ved hjelp av analyseverktøy kan du analysere og benytte store datamengder som krever flere maskiner og sanntidsdata. Du kan finne trender og få ny kunnskap. Geodata leverer programvaren som må til (ArcGIS fra Esri) for å selv visualisere og analysere data i kart og vi har eksperter som kan rådgi og lage løsninger skreddersydd til dine behov. I tillegg sitter vi på enorme mengder data du kan kjøpe og benytte til egne kart og analyser.

ANKO AS ble i 1975 grunnlagt av personell fra tidligere Bloms Oppmåling i Stavanger. Navnet var da en forkortelse for Anlegg og Kommunalservice.

I 2005 etablerte selskapet egen avdeling for inspektørtjenester innen NDT og sveiseinspeksjon.

Høsten 2008 slår selskapene ANKO AS (Stavanger) og ARC Oppmåling AS (Bergen) seg sammen og blir Vestlandets største frittstående konsulentselskap innen land- og industrimåling. Mars 2015 åpnet vi kontor i Harstad og i 2018 åpnet vi nytt kontor i Trondheim, som nå er under utvikling.

Selskapet har siden oppstarten levert Oppmålings/ingeniørtjenester innen land- og industrimåling til kunder og prosjekteri inn- og utland.

I dag består selskapet av omtrent 50 ansatte som besitter bred erfaring og kompetanse.


Holte Consulting er et norsk konsulenthusetablert i 1977 som er fagspesialister innen prosjektledelse. Vi bemanner ulike roller i prosjektorganisasjoner og tilbyr rådgivnings- og analysetjenester. Vi er omtrent 50 ansatte og holder til sentralt på Skøyen i Oslo. Prosjektfaget er vår kjernekompetanse, og vi har oppdrag innen flere bransjer – både IT, telekom, energi, samt bygg, anlegg og eiendom. Vi hjelper våre kunder med:

Rådgivning

 • Bistår med å analysere muligheter og velge riktig konsept eller strategi
 • Gir råd om hvordan prosjekter bør styres for å nå sine mål
 • Analyserer risiko og usikkerhet
 • Kvalitetssikrer prosjektdokumentasjon og kostnadskalkyler
 • Hjelper kundene med å utvikle og etablere prosjektmetodikk

Prosjektledelse og prosjektbemanning
 • Bemanner prosjekter med ulike prosjektfaglige roller
 • Bistår med metodikk, verktøy og utførelse av porteføljestyring

Våre yngste medarbeidere har blant annet vært med på å...
 • utvikle ny mobilapp
 • innføre nytt IT system for kjent restaurantkjede
 • lede teknisk prosjekt for større mediebedrift
 • utvikle prosjektmodell for bedrifter i ulike bransjer

Genus AS er et norsk selskap og programvarehus lokalisert i på Lysaker utenfor Oslo. Selskapet ble stiftet i 1996 basert på idéen om at det bør være mulig å bygge applikasjoner ved bruk av beskrivelser tett opp mot sluttbrukernes begrepsverden, og deretter kjøre programvaren direkte fra slike beskrivelser. Selskapet er i vekst og har i dag ca. 60 ansatte.

Selskapets formål er å hjelpe selskaper og myndigheter med å lykkes i sin forretningsdrift ved å tilby bærekraftig programvare. I en verden med stadige endringer og skifter innenfor både teknologi og forretningsmodeller ønsker vi å tilby en plattform for store og små forretningssystemer som skal møte dagens behov og samtidig tilpasse seg forventede og uforventede fremtidige behov.

Digitalisering av forretningsprosesser og modernisering av IT-porteføljen står høyt på agendaen i de fleste selskaper. Samtidig opplever vi at de tradisjonelle leveransemodellene (hyllevare og skreddersøm-programmering) i liten grad ivaretar kombinasjonen av innovasjon, endringsdyktighet og langsiktighet som kreves for at investeringer i IT-prosjekter skal gi lønnsomme og bærekraftige resultater. Vi er en motvekt til slike tradisjonelle leveransemodeller, hvor vår plattform henter ut fordelene og minimerer ulempene til alternativene.

Genus Apps® er en programvareplattform for å bygge, endre, distribuere og eksekvere forretningsapplikasjoner uten behov for programmering, hvor beskrivelsen av systemet tolkes ved kjøretid. Plattformen håndterer endringer i den omkringliggende teknologien, og hver kundes unike løsning tilpasses og endres ved å kombinere «byggeklosser» og «moduler». Dette gir en unik fleksibilitet samtidig som det hindrer opphoping av teknisk gjeld, og derav sikres applikasjoner som til enhver tid er tilpasset sin samtid både teknologisk og forretningsmessig. Plattformen kategoriseres av IT-eksperter inn under kategoriene «high productivity platform as a service» (hpaPaaS) og «no-code/low-code development platform».

Genus Apps er skalerbar, og håndterer store datamengder og et høyt antall brukere med høy tilgjengelighet (high availability). Plattformen har innebygget støtte for analytisk håndtering av informasjon (business intelligence), rike integrasjonsmuligheter og støtter en tjenesteorientert arkitektur. Plattformen kjører på alle store nettlesere og på Windows desktop.

Selskapet er organisert i avdelingene Business Development, Professional Services og Research & Development. Vi jobber både direkte med kunder av plattformen og gjennom partnere.