Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sivilingeniørstudiet Ingeniørvitenskap og IKT

Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT) er en unik og tverrfaglig sivilingeniørutdannelse som utdanner studenter med kompetanse innen både IKT og tradisjonelle ingeniørfag. Linjen ble opprettet på bakgrunn av en undersøkelse i næringslivet, som viste at det var behov for ingeniører som kan kombinere datatekniske og ingeniørfaglige kunnskaper på en helhetlig måte.

I&IKT har som mål å utdanne sivilingeniører med en tverrfaglig kompetanse. Utvikling av fremtidens teknologi vil være avhengig av at vi samtidig kan utvikle nye IKT-løsninger. Dette krever at man kan bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer, og for å oppnå dette må man klare å ha oversikt over hele bildet.

Sivilingeniører fra Ingeniørvitenskap og IKT har den kunnskapen som kreves for å møte disse utfordringene, med solid kompetanse innen både den ingeniørfaglige og den datatekniske siden av sitt fagfelt. Studentene skal både kunne fylle rollen som fagspesialist og systemutvikler innen sitt fagområde.

Oppbygningen av studiet

Studieløpet ved I&IKT skiller seg fra andre sivilingeniørlinjer ved at den har et stort fokus på tverrfaglighet. I løpet av programmets to første år blir studentene introdusert for grunnleggende programmering og systemutvikling på lik linje med studenter fra rene IKT-rettede studieprogram. Samtidig blir studentene introdusert til ingeniørfag som mekanikk, fysikk og matematikk. Dette skal gi studentene en grundig innføring i fagområder knyttet til programmering, men samtidig et grunnlag til å bygge ut i fra når de velger spesialisering videre.

Du kan lese mer om de ulike studieretningene til I og IKT på NTNU sine sider