Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Visjon

"Vi sikrer kvaliteten for næringslivet"

I&IKT-ringen skal gjøre studiet I&IKT bedre og sørge for en fremdeles sterk rekruttering av høy kvalitet til studiet og næringslivet. Dette gjøres ved å hindre frafall og ved å holde karaktersnittet for opptaksstudenter på et høyt nivå.

Med bakgrunn i finansiering fra I&IKT-ringen og målrettede handlinger fra styret i samarbeidet med innspill fra medlemmene skal dette bli en realitet.

Medlemsbedriftene får en eksklusiv mulighet til å promotere seg ovenfor, og rekruttere studenter med bakgrunn fra tradisjonell ingeniørvitenskap med kunnskaper innenfor IKT.