Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Hybridas 40. generalforsamling

Trykk 'skal' så får vi bestilt nok pizza

Stillinger som skal velges inn:

Har du spørsmål til noen av stillingene? Nå ut til kontaktperson i parentes! Du kan lese mer om stillingene her: Stillingsbeskrivelser

**Halvtårsstilling (så vil det velges på ny til høsten som varer ett år). Stillingen er ny. *+**Kontaktperson fra SEG.

I denne driven kan du finne følgene relevante sakspapirer:

· Dagsorden: Her er alle punktene som står på programmet. De to første sidene inneholder en kortfattet oversikt over agendaen, mens utdyping av hver enkelt sak finnes fra side tre og utover. Det oppfordres sterkt til å lese gjennom sakene i forkant, slik at vi sparer tid på generalforsamlingen. Det vil ikke komme nye saker utover de som er listet opp, men forslag til å forandre innhold/ordlyd kan sendes til styret@hybrida.no innen søndag 19.03 23:59.

· Regnskap 2022: Dette skal godkjennes under generalforsamlingen. Hvis du har spørsmål til regnskapet, send mail til skattmester Judith Røynstrand ved skattmester@hybrida.no, eller kom på åpent møte mandag 20.03 kl.14:15 på L10, Byggteknisk.

· Forretningsorden: Tanken bak forretningsordenen er at alle skal få en viss oversikt over hvordan saksgang og valg fungerer så man i større grad vet hva man går til. Forretningsordenen er veiledende. 

· Logg over redaksjonelle endringer: Les gjennom disse i forkant. Disse vil kun gjennomgås kort på generalforsamlingen for å spare tid. Det vil være mulig å komme med kommentarer før godkjenning.

Det er strengt forbudt å drikke alkohol under generalforsamlingen, men etterpå blir det etterfest på vrimle for alle som ønsker for å feire de nyvalgte. Trykk skal på FB-arrangementet: GenVORS!

Vi ses!