Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sommerjobb i divisjon IKT

Søknadsfrist: 1. mars 2017 23:59

Sommerjobb i divisjon IKT IKT-divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, systemdriften og avregningen. IKT-divisjonen leverer tjenester for overvåking og styring av kraftnettet, sikring av balansen mellom produksjon og forbruk, avregning av krafttransporten, samt systemer for drift og vedlikehold av Statnetts stasjoner, linjer og kabler. Divisjon IKT inkluderer også datterselskapet Elhub AS. Avdelingen "Applikasjonsdrift og applikasjonsforvaltning" har ansvar for drift og forvaltning av sentrale IT-systemer innenfor områdene anleggsforvaltning og fellesfunksjoner. Vi er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje som består av mange forskjellige virksomhets- og fagsystemer basert på ulike typer teknologier. Les om vårt spennende arbeid med geografiske informasjonssystemer (GIS) her: http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Fremtiden-er-elektrisk/Kart-er-mye-raere-enn-regneark/ Avdelingen for applikasjonsdrift og applikasjonsforvaltning søker en student som er under utdanning innen geomatikk/datahåndtering. Du vil jobbe med vedlikehold av masterdata innen GIS. Statnett benytter Esri programvare og det er ønskelig at du har noe erfaring med ArcGIS og database. Aktuelle kandidater er nøyaktige, glade i tall, er flinke til å samarbeide og kommunisere med andre og kan jobbe strukturert. Du må ha fullført minimum 1 år av utdanningen. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med prosjektkoordinator Henning Farner mobil tlf.nr. 90 55 16 43. For mer informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Søknadsfrist 01.03.2017. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Flere gode grunner til å jobbe i Statnett Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver Vi har gode karrieresystemer og lederverktøy Vi har jobbmuligheter over hele landet Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere