Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Ønsker du deltidsjobb som studentmentor i Trondheim?

Søknadsfrist: 10. juni 2020 23:59

Om jobben

For å sikre et best mulig læringsmiljø, vil IV-fakultetet innføre en studentmentorordning, ved våre

studieprogram i Trondheim høstsemesteret 2020. Som studentmentor har du ansvar for å lede din

mentorgruppe gjennom ulike prosesser og aktiviteter, ca. hver 14. dag, gjennom hele det første

semesteret. Fokuset er å hjelpe de nye studentene til å komme godt i gang med sin utdannelse,

både faglig og sosialt.

Dine arbeidsoppgaver som studentmentor er:

  • Delta i studentmottaket (studiestart)
  • Planlegge og gjennomføre møter med klassen/mentorgruppen gjennom høstsemesteret, ca. hver 14. dag
  • Delta i kontaktmøter med fagmiljøet/studieprogrammet
  • Delta på erfaringsutvekslingsmøter med andre studentmentorer på fakultetet
  • Delta i evalueringsmøter og skrive korte rapporter/referater fra møtene med mentorgruppen

 

Aktuelle studieprogram

Alle bachelor og masterprogram ved IV-fakultetet (Trondheim) skal ha studentmentor. De større

programmene deles inn i mindre grupper. Vi trenger totalt 66 studentmentorer fordelt på 26

studieprogram.

 

Opplæring

Som studentmentor vil du få opplæring i gruppe- og prosessledelse og praktisk gjennomføring av

opplegget mentorgruppen. Du vil også bli fulgt opp av arbeidsleder (fakultetet) og av

fagmiljøet/studieprogrammet. Opplæring vil foregå i uke 32.

 

Arbeidstid, lønn

Jobben som studentmentor er lønnet (inkludert opplæring og møter). Arbeidstiden er normalt to

timer annenhver uke gjennom høstsemesteret, i tillegg kommer studiestart. Du må kunne jobbe fra

og med 3. august (opplæring og forberedelser). Totalt antall timer fastsettes etter nærmere avtale.

Eventuelle kollisjoner med obligatorisk undervisning kan vi tilrettelegge for. Lønnen er på ca 160,- kr

per time.

 

Kombinasjon med andre jobber og/eller fadder

Du kan fint kombinere jobben som studentmentor med deltidsjobb eller verv. Du kan også både

være fadder og studentmentor så lenge du er bevist på rollen som ansatt ved IV-fakultetet.

 

Forventinger til deg

  • Du er utadvendt, empatisk og kan improvisere
  • Du kan arbeide selvstendig, strukturert og er god til å planlegge.
  • Du er motivert for å jobbe med nye studenter og for et bedre læringsmiljø på NTNU.
  • Du har innsikt i studieprogrammet du går på sin struktur og faglige innhold, spesielt 1. studieår.

Det er en forutsetning at du er student på IV-fakultetet.

 

Søknad og søknadsfrist

Skriftlig søknad og CV kan sendes som e-post til ann-helen.kirknes@ntnu.no Eventuelle spørsmål kan

også sendes på epost til ann-helen.kirknes@ntnu.no eller på telefon 73 59 49 67.

Søknadsfristen er 10. juni og aktuelle søkere vil bli kalt inn til digitalt intervju i løpet av juni.