Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Daglig leder av I&IKT-ringen

I samarbeid med studieprogramutvalget for Ingeniørvitenskap & IKT søker I&IKT-ringen etter daglig leder for I&IKT-ringen.

Søknadsfrist: 30. september 2020 23:59

 

Stillingen skal sørge for kontinuitet i arbeidet med ringen, opprette kontakt med nye bedrifter og pleie forholdet til eksisterende medlemsbedrifter. Det vil også legges stor vekt på å verve nye medlemmer. 


Hva er I&IKT-Ringen?

 

I&IKT-Ringen er en næringslivs-ring bestående av rundt 10 bedrifter som ønsker et tettere forhold til studieprogrammet I&IKT. Ringen avtalen har tre parter; Hybrida linjeforening, fakultetet for Ingeniørvitenskap og hver enkelt bedrift. Ringen-medlemmene gir en årlig støtte til ringen, som ved jevnlig anledning utdeles til studenter for ulike formål. Dette kan være spennende og hjelpsomme ting som fagdager, ekskursjon, rekruttering til studieprogrammet osv. Som leder i Ringen vil du ha direkte påvirkning på hvor pengene deles ut, og en unik mulighet til å få bidratt positivt til dine medstudenters trivsel, samtidig som du får ansettelse ved NTNU.

 

 

Arbeidsoppgaver: 

  • Bidra til kontinuitet i I&IKT-ringens arbeid 
  • Verve nye bedrifter inn i ringen 
  • Gjøre I&IKT-ringen mer synlig både for studenter og næringsliv 
  • Vedlikeholde forholdet til dagens medlemsbedrifter. 
  • Kalle inn og lede ringens driftsmøter/årsmøter. 
  • Skrive årsrapport og nyhetsbrev til Ringens medlemmer
  • Koordinasjon med bedriftskomiteen i Hybrida. 

 

 

Honorar og varighet: 

Med stillingen følger et honorar på 5000 kr 

 

Stillingen har i utgangspunktet en varighet på ett år, men det vil bli vurdert om den kan utvides. 

 

Mer informasjon

 

Alle studenter ved Ingeniørvitenskap & IKT kan søke. 

 

Som daglig leder i I&IKT-ringen vil du samarbeide med leder av Hybrida, BK-sjef, ITV, samt tidligere innehavere av nevnte stillinger. 

Mer info om I&IKT-ringen finnes her: https://hybrida.no/ringen/ 

 

Eventuelle spørsmål kan tas med nåværende leder Nicolai Bugge Lyså (nalysaa@stud.ntnu.no) eller en av ITV-ene Torstein Heltne Hovde (torstein.h.hovde@ntnu.no)  og Erik B. Slåstad (erikslaa@gmail.com).

 

 

Virker denne stillingen som noe for deg? Send en kort søknad med begrunnelse til studieveileder Maren Elisabeth Hermansen (maren.e.hermansen@ntnu.no) innen 1.oktober 2020.