Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Enovas sommerprosjekter 2021

Lyst til å være med på å bygge morgensdagens grønne Norge?

Søknadsfrist: 1. mars 2021 23:59

Enova investerer årlig 2–4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har 78 medarbeidere og er lokalisert i nye lokaler på Brattørkaia i Trondheim.

 

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og bidrar til at nye energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk. Hver dag jobber vi for å skape livskraftig forandring i de ulike bransjene i Norge. Nå vil vi ha hjelp av nysgjerrige og dyktige studenter som tør å se helheten og benytte sin kunnskap til å utfordre oss. 

 

I 2021 organiserer Enova to sommerprosjekter. På hvert prosjekt vil du være en del av et selvstendig team bestående av tre til fire studenter. Du vil få en unik mulighet til å kombinere ferdigheter fra studiet i en praktisk setting, samt få relevante erfaringer fra tverrfaglig teamarbeid. 

     

Prosjekt 1 vil utfordre dere til å anvende tekniske og analytiske kunnskaper, samt forretningsforståelse. Prosjektet vil omfatte bruk av statistikk og beregningsmodeller til å simulere effekt og resultater av tiltak i transportsektoren. Vi vil også utfordre dere til å tenke nytt rundt hvordan Enova kan anvende interne og tilgjengelig eksterne data til å ta bedre beslutninger.  

 

Prosjekt 2 innebærer å jobbe med effektmåling av arbeidet Enova gjør for å framskynde overgangen fra fossilt til nullutslippskjøretøy og -fartøy. Dere vil bli utfordret på forretningsforståelse og utvikle verktøy og rapporter for beslutningsstøtte ved drift og evaluering av ulike virkemidler. 

 

Begge prosjektene blir fulgt opp av en tverrfaglig gruppe Enova-ansatte. 

 

Vi søker seks til åtte sommerstudenter. Er du en av dem?  

 

Vi ser etter deg som har interesse for energi- og klimaspørsmål og evne til å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål. Enova vurderer kandidater med ulike fagbakgrunner, eksempelvis innenfor teknologi, IT, matematikk, ingeniørfag, fornybar energi og økonomi.  

 

Det kan være mulighet for utvidelse med timebasert arbeid videre utover høsten og med prosjekt- og masteroppgave.   

 

Oppstartdato blir 14. juni. Vi ønsker at du kan jobbe 6–8 uker, i juli skal det avvikles 2 uker ferie etter avtale. 

 

Vil du bli med på laget vårt? Vi kan love deg en spennende sommer. 

 

 

Vi ønsker en kortfattet søknad. CV og karakterutskrift må legges ved.

 

Link: Enovas sommerprosjekter 2021