Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

GIS-ambassadør hos Geodata!

Fleksibel og lærerik deltidsjobb ved NTNU

Søknadsfrist: 30. september 2021 12:00

Hva med å få betalt for å lære mer om GIS og Esri-programvare? Som GIS-ambassadør får du mulighet til å jobbe som bindeledd mellom Geodata og studentene på ditt studiested. Din arbeidsplass er der du studerer, din arbeidstid er tilpasset din studiekalender og dine arbeidsoppgaver byr på faglig- og personligvekst.

Noen av arbeidsoppgavene til en GIS-ambassadør er:

·     Tilgjengeliggjøring av programvare for nye og eksisterende brukere

·     Veiledning ved installasjoner

·     Svare på supporthenvendelser

·     Være kontaktperson mellom universitetet og Geodata

·     Holde GIS-relaterte informasjonsmøter på studiestedet ditt

·     Hjelpe til med organisering av studentarrangementer og kursdager

·     Videreutvikle og forme egen stilling

 

Krav til søker: 

·     Du må være student ved aktuelt studiested 

·     Du må ha kjennskap til ArcGIS programvare 

·     Du må gå en relevant studieretning. Det er et ønske om at studenten har fagkombinasjoner innen GIS, Geomatikk og/eller Geografi. 

·     Et ønske om å jobbe med fagområdet etter endt studium

·     Må beherske norsk både skriftlig og muntlig

·     Generell god systemforståelse 

·     Strukturert, proaktiv og engasjert 

 

Stillingen er timelønnet og har fleksibel arbeidstid. Omfanget av arbeidet er satt til ca. 15-20 timer per måned. Det må tas høyde for at det kan bli mer eller mindre i perioder. 

Vi ser nå etter to nye GIS-ambassadører som kan fases inn i stillingen i løpet av våren 2022 med tilknytning til Gløshaugen og en til Dragvoll!

Hvordan søke?

SEND CV OG MOTIVASJONSBREV innen 30. september.

Send søknad til: 

Pontus.eklof@geodata.no

 

Link:

https://geodata.no/artikkel/ledig-deltidsjobb-for-student-ved-nmbu