Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sommerjobb 2022

Søknadsfrist: 16. januar 2022 23:59

Vil du være med på en reise inn i fremtiden med kunstig intelligens? Vil du være med å skrive historie, og starte arbeidet med hvordan vi forvandler digitale tjenester til intelligente tjenester? Vil du sette ditt preg, samtidig som du lærer - mye? 

 

Vi søker dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten! I år skal vi ha et stort sommerprogram med flere delprosjekter innen områdene:

1. AI-assistert skattemelding
2. Bruker i sentrum

Gjennom sommerprosjektet vil du få muligheten til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står overfor. Du vil jobbe sammen med andre studenter og fagpersoner i selvstendige team, og vil få innblikk i alle deler av utviklingsprosessen i Skatteetaten. Samtidig vil du få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter. Gjennom sommeren kan du få være med på å utvikle et reelt produkt som skal tas i bruk internt, og dere vil mot slutten av sommeren få presentere resultatene for relevante ledere og medarbeidere i divisjonen.

Område AI-assistert Skattemelding: Vi startet på reisen med AI-assistert skattemelding for tre år siden. Sommeren 2019 kjørte vi en Proof of Concept for bruken av AI (maskinlæring) for analyse av skattemeldingene. Sommeren 2020 gikk vi bredere og dypere i materien med mer data og flere modeller. Med utgangspunkt i visjonen "Korrekt beskatning med kunstig intelligens" brukte vi i 2021 maskinlæring til flere konkrete områder. I år 2022 ønsker vi å videreføre dette arbeidet. Vi har nå etablert en skyplattform, og vi har også et ønske å prøve ut AI-modellutvikling med basis i syntetiske data.

I delprosjektene knyttet til Bruker i sentrum ønsker vi å utvikle interne portaler, men også jobbe med hvordan vi bedre kan møte våre brukere i deres økosystem. Vi starter i 2022 en stor satsing som heter Fremtidens Innkreving, der visjonen er at «Innkreving bare skjer». Her samarbeider vi med andre aktører, både private og offentlige, for å lage brukerorienterte tjenester. Vi ønsker å utforske både teknologi og økosystemer der vi kan plassere tjenestene. Vi vil også utforske “Digitale assistenter” som trolig vil være begynnelsen på neste generasjonstjenester overfor publikum og interne saksbehandlere. Det ultimate resultat vil være å tilby proaktive / autonome digitale assistenter. Her kombineres naturlig språkprosessering, etatens tjenester (mock) samt maskinlæring (reinforcement learning). Tale til tekst- teknologi vil mulig også utforskes.

Til sammen er vi på jakt etter inntil 20 studenter. Når du søker vil du bli spurt om hvilken/hvilke av stillingen(e) du er interessert i.

 

Kvalifikasjoner AI-utvikler:

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning (f.eks. informatikk, statistikk, matematikk, fysikk eller lignende)
 • gode akademiske resultater, hvor gode resultater innen spesielt relevante fag vil vektlegges
 • relevant kompetanse/erfaring innen maskinlæring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • erfaring med Python
 • kjennskap til og interesse for naturlig språkprosessering (NLP) vil være en fordel
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
   

Kvalifikasjoner frontend-utvikler:

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning innen IT/teknologiske fag
 • gode akademiske resultater
 • gode resultater innen spesielt relevante fag eller du kan vise til relevant kompetanse/erfaring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • vi søker etter studenter som samlet sett dekker følgende kompetansebehov, og du har erfaring med et eller flere av disse områdene: 

o   Webutvikling

o   JavaScript/TypeScript med React

o   kompetanse/interesse for mobilapp-utvikling 

 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
   

Kvalifikasjoner backend/DevOps-utvikler:

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning (f.eks. informatikk, statistikk, matematikk, fysikk eller lignende)
 • gode akademiske resultater
 • gode resultater innen spesielt relevante fag eller du kan vise til relevant kompetanse/erfaring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • vi søker sommerstudenter som sammen skal kunne videreutvikle backend, et mini-rammeverk for AI-utvikling, samt stå for oppsett og drift av løsningen. Du har kompetanse og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: 

o   rammeverksutvikling

o   databaser

o   Linux

o   Python

o   sikkerhet og nettverk

 • når det gjelder programmering, vil interesse for og erfaring med rammeverksutvikling vektlegges
 • når det gjelder DevOps, søker vi etter kandidater med kunnskaper innen databaser eller store filsystemer, operativsystemer (spesielt Linux), nettverk og sikkerhet. 
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Kvalifikasjoner utvikler:

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning innen IT/teknologiske fag
 • gode akademiske resultater
 • gode resultater innen spesielt relevante fag eller du kan vise til relevant kompetanse/erfaring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • vi søker studenter som til sammen dekker følgende kompetanseområder: 

o   noe erfaring med webutvikling i JavaScript/TypeScript med React 

o   noe kjennskap til Node 

o   noe erfaring med Kotlin og/eller Java 

o   noe kjennskap til REST-API og/eller SQL-databaser, f.eks. PostgreSQL 

o   noe erfaring med testrammeverk som f.eks Webdriver, Cypress eller Gatling

o   kjennskap til Openshift og/eller Jenkins 

o   kjennskap til smidig utviklingsmetodikk, som f.eks. Scrum 

 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Kvalifikasjoner interaksjonsdesigner:

 

 • du skal begynne å studere på 3., 4. eller 5. år av relevant utdanning innen IT/teknologiske fag, psykologi eller design
 • gode akademiske resultater
 • gode resultater innen spesielt relevante fag eller du kan vise til relevant kompetanse/erfaring kan veie opp for gode akademiske resultater
 • noe erfaring med flere av følgende disipliner: tjenestedesign, innsiktsarbeid, interaktive prototyper, interaksjonsdesign, skjemadesign, grafisk design, brukertest, brukersentrert design, klarspråk, universell utforming, evaluering og analyse
 • god visuell formidlingsevne
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk
 • kjennskap til frontend utvikling er en fordel

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • systematisk og strukturert, med analytiske ferdigheter
 • evne til å sette deg raskt inn i nye oppgaver og jobbe selvstendig
 • tilpasningsdyktig og tar initiativ
   

Vi tilbyr:

Hos oss får du jobbe med interessante og utfordrende oppgaver, og du blir en del av et sterkt fagmiljø med mange dyktige medarbeidere. Du får en glimrende anledning til å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver - og får nyte godt av at vi blant annet har sommertid, trening i arbeidstiden (og et skikkelig fresht treningsstudio) og bordtennisturnering.

 

Stillingene lønnes som overingeniør, kode 1083, årslønn kr. 450.000. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse

 

Praktisk informasjon:

Du må kunne jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden.  I sommerprosjektet vil sammensetningen av teamet bli prioritert. Dette innebærer at kvalifikasjoner og personlige egenskaper kan vektes for å sikre god dynamikk i teamet. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer. Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk som er arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden. Legg gjerne ved link til din GitHub om du har det.

 

Søknadsfrist: 16.01.2022

Sted: Oslo

 

Trykk her for å sende inn en søknad.