Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Forsker - miljøledelse

Søknadsfrist: 5. juni 2017 00:00

FFI er ansvarlig for å videreutvikle og vedlikeholde forsvarssektorens rapporterings- og informasjonssystem for miljøledelse, miljødatabasen (MDB). Med bakgrunn i analyser av miljørelatert informasjon samlet i MDB fremmer vi forslag til tiltak som gir stor miljøgevinst uten at dette kommer i unødvendig konflikt med andre hensyn. For mer info følg linken til Bridge NTNU

Link: Forsker - miljøledelse