Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sommerjobb i Hæhre

Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium, Hybrida - vil du ha sommerjobb i Hæhre Entreprenør AS ?

Søknadsfrist: 20. november 2023 23:59

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med nærmere 50 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har vi vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Vi er nærmere 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter. Vi har prosjekter i hele Norge, fra Mandal i sør til Svalbard i nord. Vår kjernevirksomhet er infrastruktur, vei, bane, flyplass og tomteopparbeidelse.
Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.
Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid

VI BYGGER FREMTIDEN – VIL DU VÆRE MED?

Ønsker du en sommerjobb der du får være med på noen av landets største prosjekter?

Hæhre Entreprenør AS søker studenter til sommerjobb i 2024

I Hæhre Entreprenør AS vil du arbeide med reelle problemstillinger, være tett på produksjon og bidra til kontinuerlig forbedring hos en av Norges største anleggsentreprenører.

Sommerjobb i Hæhre Entreprenør AS er en fin mulighet for deg som student til å få erfaring fra det kommende arbeidslivet, og ikke minst bli kjent med oss som en potensiell arbeidsgiver. Vi tilbyr studenter sommerjobb på våre prosjekt og vårt hovedkontor.

Hos oss vil du få verdifull kjennskap til bransjen og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe ute på anlegg.

Du vil være med på å bygge veier, broer, jernbane og tunneler. Du vil få verdifull erfaring hvor du aktivt deltar i prosjektarbeid med relevante og meningsfulle arbeidsoppgaver og oppfølging underveis. 

For oss i Hæhre Entreprenør AS er det å ha studenter i sommerjobb en viktig måte å rekruttere på.

Vi ser studentene som en kjempeviktig ressurs og du vil se at mange av våre ansatte har blitt ansatt via sommerjobben hos oss.


Vi vil etterstrebe at du er på et prosjekt ut i fra ditt ønske om geografisk sted.

Arbeidsoppgavene vil vi utarbeide i samråd med deg og dine kvalifikasjoner og progresjon i studiet ditt. Vi setter sammen opp mål og en oppgave som skal løses igjennom sommeren. 

Du må studere Ingeniørvitenskap og IKT ved NTNU for å kunne søke, og ha relevante IKT fag.

I tillegg ønsker vi at du er motivert til å lære, være nysgjerrig og samarbeidsvillig. 

Vi bygger fremtiden - vil du være med?

Søknadsfrist: 29.11.2023

Link: Sommerjobb i Hæhre