Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Fleksibel og lærerik deltidsjobb ved NTNU

Søknadsfrist: 15. november 2017 00:00

Hva med å få betalt for å lære mer om GIS og Esri-programvare?

Som GIS-ambassadør får du mulighet til å jobbe som bindeledd mellom Geodata og studentene på ditt studiested. Din arbeidsplass er der du studerer, din arbeidstid er tilpasset din studiekalender og dine arbeidsoppgaver byr på faglig- og personligvekst.

      Noen av arbeidsoppgavene til en GIS-ambassadør er:

 • Tilgjengeliggjøring av programvare for nye og eksisterende brukere
 • Veiledning ved installasjoner
 • Svare på supporthenvendelser
 • Være kontaktperson mellom universitetet og Geodata
 • Holde GIS-relaterte informasjonsmøter på studiestedet ditt
 • Hjelpe til med organisering av studentarrangementer og kursdager
 • Videreutvikle og forme egen stilling

    Krav til søker:

 • Du må være student ved aktuelt studiested
 • Du må ha kjennskap til ArcGIS programvare
 • Du må gå en relevant studieretning. Det er et ønske om at studenten har fagkombinasjoner innen GIS, Geomatikk og/eller Geografi.
 • Et ønske om å jobbe med fagområdet etter endt studium
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • Generell god systemforståelse
 • Strukturert, proaktiv og engasjert Stillingen er timelønnet og har fleksibel arbeidstid. 

Omfanget av arbeidet er satt til ca. 15-20 timer per måned. Det må tas høyde for at det kan bli mer eller mindre i perioder.