Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sommerjobb 2018

Søknadsfrist: 28. februar 2018 00:00

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere.

 

 

Sommerjobb 2018

 

Enova arbeider for å redusere klimagassutslippene i Norge, styrke forsyningssikkerheten for energi, samt bidra til å utvikle teknologi som på lengre sikt fører til reduserte klimagassutslipp.

 

Vi i Enova er på jakt etter studenter som tør å tenke de lange tankene kombinert med den kunnskapen vi har opparbeidet oss i dag. Vil du bli med på laget vårt i sommer? Vi kan love deg en spennende sommer.

 

Du skal både arbeide i team for å tenke de lange tankene om lavutslippssamfunnet, og med driftsoppgaver som krever selvstendig arbeid. Du skal blant annet få bidra med å konkretisere hvordan veien mot lavutslippssamfunnet i 2050 vil se ut, samle inn og systematisere informasjon fra ulike kilder, sammenstille data, analysere og presentere funn og ideer. 

 

Du må ha interesse for energi- og klimaspørsmål og evne til å sette deg inn i ulike teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål.

 

Det kan være mulighet for utvidelse med prosjekt- og masteroppgave.  

 

Enova søker studenter med ulike fagbakgrunn, men prioriterer studenter med bakgrunn innen energi, klima og økonomi og som er inne i et masterløp.

 

Vi ønsker en kortfattet søknad. CV og karakterutskrift må legges ved.

 

Søknadsfrist: 28. februar 2018

 

Mer informasjon om Enova finner du på våre nettsider, enova.no

 

Søk her: Sommerjobb Enova

 

 

Link: Sommerjobb 2018