Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Masterstipend PwC Consulting i Bergen - pwc

Søknadsfrist: 23. august 2018 12:00

Data analytics og kvantitativ modellering

PwC Consulting i Bergen søker faglig engasjerte og dyktige studenter som ønsker å skrive en masteravhandling hvor analyse og programmering står i sentrum. Dette er en god mulighet til å bli kjent med oss og hvordan vi jobber.

PwC har bygget opp et av Norges ledende team som arbeider med faglig utfordrende arbeidsoppgaver innenfor dataanalyse og kvantitativ modellering. Vi ønsker et samarbeid med en eller to studenter som ønsker å spesialisere seg innenfor disse fagfeltene.

Studenten(e) står fritt i valg av oppgave, men vi kan være behjelpelige om dette ønskes. Bransjer PwC har erfaring fra innenfor modellering og analyse er blant annet bank, finans, shipping og sjømat. Det viktigste er valg av et praktisk og aktuelt tema som kan gi både studenten(e) og PwC økt fagkompetanse. Det er ønskelig at studenten(e) benytter seg av moderne analyseverktøy i avhandlingen (for eksempel R, Azure ML, Python etc.)

Vi søker kandidater som skal skrive en masteravhandling høsten 2018 eller våren 2019, og som er ferdig med utdannelsen senest våren 2019.

 

Vi vil spesielt vektlegge følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Karaktersnitt over B (eller tilsvarende). Karakterer i programmering, finans, matematikk og statistikk vil bli spesielt vektlagt
  • Gode analytiske evner
  • Et ønske om å jobbe med faglige problemstillinger innenfor modellering og analyse

 

Vi kan tilby:

  • Stipend: kr 40 000,
  • Veiledning fra PwC
  • Mulighet til å bli kjent med PwC og hvordan vi jobber med analyse og modellering

 

Eventuelle spørsmål knyttet til stipendet rettes til Ørjan Borge, telefon 97 02 48 93, e-post orjan.borge@pwc.com.

Søknadsfristen er 23. august kl 12.00.

Link: Masterstipend PwC Consulting i Bergen - pwc