Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Norges største VA-virksomhet søker trainee - Oslo Kommune

Fast stilling

Søknadsfrist: 27. januar 2019 18:00

Vann- og avløpsetaten (VAV) søker etter nyutdannete talenter med engasjement for vann, avløp og kritisk infrastruktur. Vår Avdeling plan og prosjekt (APP) er sentral i fornyelse og utvikling av eksisterende VA-systemer i Oslo, og deltar som sentral aktør i prosjekter for byutvikling.

Vann- og avløpsetaten forvalter infrastruktur til en estimert verdi av 100 milliarder kroner, og APP alene investerer årlig for rundt regnet 1 milliard kroner i prosjekter for å bygge vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering for fremtidens Oslo. Til dette arbeidet søker vi:

Trainee prosjektledelse
Stillingen tilhører Seksjon prosjektgjennomføring. Prosjektledere i VAV har overordnet ansvar for gjennomføringen av VA-prosjekter, herunder planlegging og administrasjon av VA-entrepriser, fremdrifts- og økonomistyring, kontraktsoppfølging, rapportering m.m. Stillingen krever relevant mastergrad, og det er fordelaktig med kompetanse innen prosjektledelse.

Trainee byggeledelse
Stillingen tilhører Seksjon prosjektgjennomføring. Byggeledere i VAV tar seg av teknisk kontroll, holder byggemøter, sørger for HMS/SHA, og er mye hands-on i anleggsgjennomføringen. Stillingen krever minimum bachelorgrad innen byggtekniske fag.

Trainee prosjektering
Stillingen tilhører Seksjon prosjektering. Prosjekterende i VAV har ansvar for forprosjektering og detaljprosjektering av VA-anlegg, samt noe kvalitetskontroll av prosjektering som utføres av eksterne. Her utvikles gravefrie metoder og andre smarte løsninger for urban VA-teknikk. I denne stillingen kreves det mastergrad med spesialisering innen vann- og miljøteknikk.

Trainee geomatikk
Stillingen tilhører Geografisk informasjonsseksjon, som håndterer VAVs kartsystemer og -data. Du vil få ansvar for å forvalte geodata, GIS-applikasjoner og vil delta i utviklingsprosjekter på GIS-feltet. Stillingen krever mastergrad innen geomatikk, god kunnskap om ESRI programvare, og evne til å formidle faget ditt til brukere.

VAVs traineeprogram gir alle 18 måneders skreddersydd, relevant praksis i ulike enheter i VAV, og garanterer fast ansettelse i øremerket stilling når traineeperioden er gjennomført. Det innebærer at vi ser etter spesifikk kompetanse som matcher den enkelte stilling, og personer som er sikre på sitt faglige karrierevalg.

Arbeidsoppgaver

 • 18 mnd. relevant praksis i VAVs fagenheter, med varierte oppgaver knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, VA-prosjekter, byutvikling, kunde og informasjon, m.m.
 • Oppgaver tilhørende fast stilling etter fullført traineeperiode.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor-nivå.
 • Maks 1 års arbeidserfaring etter endt utdanning.
 • Kjennskap til - og interesse for - vannforsyning, avløps/overvannshåndtering og/eller kritisk infrastruktur.
 • Relevant sommerjobb er en fordel.
 • Relevant bachelor/masteroppgave er en fordel.
 • Verv og engasjement ved siden av studiene er fordelaktig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig.

Egenskaper

 • Du evner å samarbeide og kommunisere på tvers av faglige og kulturelle skillelinjer.
 • Du er nysgjerrig på andre fag.
 • Du er en stayer og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • Du er initiativrik og selvgående.
 • Du tåler litt fysisk arbeid.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Faglig systematisk veiledning.
 • Norges største VA-faglige miljø.
 • Personlig oppfølging i hele traineeperioden.
 • Flere fagtreff og muligheter for utflukter.
 • Fast jobb etter gjennomført traineeprogram.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka.
 • Konkurransedyktig lønn.

 

Kontaktinfo:
Eigil Nicolaisen
Personalkonsulent (trainee-
koordinator)

907 27 351

 

Link: Norges største VA-virksomhet søker trainee - Oslo Kommune