Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sommerjobb AI-assistert Skattemelding - IT

Søknadsfrist: 4. februar 2019 18:00

Kvalifikasjoner

 • skal begynne å studere på 3, 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (innen f.eks. informatikk, matematikk, fysikk eller tilsvarende) med gode akademiske resultater
 • har kunnskap om kunstig intelligens med vekt på maskinlæring/dyp læring eller agent teknologi
 • erfaring med Java, Python eller Scala
 • erfaring med web-utvikling i eksempelvis JavaScript eller node.js er en fordel
 • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • har gode analytiske evner
 • tar initiativ, og jobber godt både selvstendig og i team
 • er nytenkende med et sterkt faglig engasjement
 • ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeid i et stort IT-miljø med mange dyktige teknologer
 • et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver
 •  
 • Stillingene lønnes som teknisk assistent kode 1089 årslønn kr. 371 500, timelønn kr. 190. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Link: Sommerjobb AI-assistert Skattemelding - IT