Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Sommerjobb - ENOVA

Søknadsfrist: 5. februar 2019 18:00

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og
offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova
en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og
miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 76 medarbeidere.

Sommerjobb 2019


Enova arbeider for å redusere klimagassutslippene i Norge, styrke forsyningssikkerheten for
energi, samt bidra til å utvikle teknologi som på lengre sikt fører til reduserte
klimagassutslipp.


Vi i Enova er på jakt etter studenter som tør å se helheten og benytte seg av egen kunnskap
for å utfordre oss. Vil du bli med på laget vårt i sommer? Vi kan love deg en spennende
sommer.


Du skal både arbeide i team med bidrag knyttet til konkrete prosjekter vi gjennomfører innen
strategi, forretningsutvikling, utredning eller analyse, og med driftsoppgaver som krever
selvstendig arbeid.


Du må ha interesse for energi- og klimaspørsmål og evne til å sette deg inn i ulike
teknologiske, forretningsmessige og økonomiske spørsmål.


Det kan være mulighet for utvidelse med prosjekt- og masteroppgave.


Enova søker studenter med ulike fagbakgrunner, men prioriterer studenter med bakgrunn
innen energi, klima, økonomi og kommunikasjon som er inne i et masterløp.


Oppstartdato blir 17. juni. Vi ønsker at du kan jobbe 6-8 uker, i juli skal det avvikles 2 uker
ferie etter avtale.


Vi ønsker en kortfattet søknad. CV og karakterutskrift må legges ved.


Søknadsfrist: 05.02.2019

Nettsted: https://www.enova.no/

Link: Sommerjobb - ENOVA