Tilbakemelding til Vevkom

Du er ikke logget inn så meldingen vil bli sent anonymt. Om du vil at vi skal kunne kontakte deg, vennligst logg inn.

Internasjonal seksjon - NTNU

Deltid

Søknadsfrist: 31. januar 2019 23:59

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en
bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Avdeling for studenttjenester

Avdeling for studenttjenester består av fire faggrupper (Karriere, rekruttering,
tilrettelegging, studentdemokrati) og Internasjonal seksjon.


Studenter på timelønn – Internasjonal seksjon

Det er to ledige engasjement for studenter på timelønn ved Internasjonal seksjon i
perioden fra cirka 15. februar 2019 til ut året, med fri hele juli. Hver av de to
stillingene er et engasjement på 7 timer i uken. Det vil være mulighet for fleksible
arbeidstider innenfor seksjonens kjernetid. Seksjonen har ca. 15 faste medarbeidere
og enheten jobber hovedsakelig med rekruttering, opptak og mottak av
internasjonale studenter, veiledning til NTNU-studenter som vil ta en del av
utdanningen i utlandet, søknadsbehandling av NTNU-studenter som søker
utveksling, utvikling og koordinering av samarbeidsavtaler og administrativ
forvaltning av Internasjonale program- og prosjektforvaltning innenfor
utdanningsområdet, som for eksempel Erasmus+.

I NTNUs strategi 2018-2025 er internasjonalisering et viktig innsatsområde, og
internasjonal seksjon skal i samarbeid med fakultetene og andre avdelinger bidra til
NTNUs måloppnåelse om internasjonalisering av utdanningen..


Arbeidsoppgaver

* Informasjonsvirksomhet / veiledning for internasjonale og norske studenter
* Kommunikasjon via sosiale media
* Jobbe med FS (Felles Studentsystem) som verktøy
* Diverse forfallende oppgaver

Arbeidsoppgavene kan endres og varierer avhengig av periode

Kvalifikasjonskrav

* Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
* Det kreves at søkeren har aktiv studierett ved NTNU
* Det kreves god kjennskap til digitale verktøy og sosiale media

Ønskede kvalifikasjoner

* Søkeren bør ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
* Det er en fordel hvis søkeren har vært på utveksling
* Det er en fordel å ha kjennskap til Erasmus programmet
* Det er en fordel å ha kjennskap til FS (Felles Studentsystem)
* Det er en fordel å ha kjennskap til søknadsprosessen for internasjonale
studenter

Personlige egenskaper

* Vi ser etter deg som har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
* Vi søker en sosial og utadvendt person med gode formidlingsevner
* Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr:

* Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
* Mulighet til å opparbeide relevant erfaring fra utdanningssektoren
* Mulighet for fleksibel arbeidstid
* Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

Lønn og vilkår:

Stillingen vil lønnes 157,28 kr timen.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon:

Jobbe ved NTNU
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å
søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Oddrun Maaø (73598139, oddrun.maao@ntnu.no)
Dzenana Karadza (73412974, dzenana.karadza@ntnu.no)

Skriv en kortfattet søknad om hvorfor du ønsker stillingen. Inkluder CV, attester og
eventuelt referanser. Søknad sendes på mail til Oddrun Maaø
(oddrun.maao@ntnu.no).